Tre personer sitter på huk på marken vi dett rött cykelstäl och ler.

Konstlyftet

2011–pågående

Konstlyftet är ett projekt riktat till vuxna med kognitiv eller fysisk funktionsnedsättning. Konstlyftet, som sedan 2011 drivits av Malmö Konsthall i nära samarbete med Daglig verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service), har som mål att vara ett fritt rum för inspiration och skapande utifrån varje persons behov och förutsättningar. Varje år ordnas utställningar på Malmö Konsthall eller andra ställen i staden.

Konstlyftet drivs i samarbete med MKB Fastighets AB och funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad.

Ung man a mörkblå träningsoverall målar vid ett bord
Foto: Malmö Konsthall
Deltagare i konstlyftet målar i akryl på ett papper
Foto: Malmö Konsthall
Deltagare i konstlyftet målar i akryl på ett papper
Foto: Malmö Konsthall