fbpx
Bild i motljus innifrån konsthallen som är fylld av publik som lyssnar till ett föredrag.

Konsthallen

Att besöka Malmö Konsthall är att vandra rakt in i konsten. Den unika och öppna arkitekturen speglar stadens syn på att konst ska vara tillgänglig för alla. Malmö Konsthall är en del av Kulturförvaltningen i Malmö stad.

Malmö Konsthall har sedan dörrarna öppnades 1975 presenterat samtida konst som utmanar och inspirerar. Varje år visas tre till fyra utställningar med både internationella och lokala konstnärer som på olika sätt speglar den samtid vi lever i.

Konst kan ses som en del av ett större samtal. Det är något vi tagit fasta på både i vår pedagogiska verksamhet kopplad till våra utställningar och i våra evenemang där konsten möter andra kulturformer såsom litteratur och musik. Utställningsrummet, 2000 kvadratmeter stort, ändrar skepnad för varje ny utställning och blir på så sätt en unik förlängning av den konst som visas. Våra utställningar sträcker sig även till andra rum i och utanför våra lokaler.

Vi tror på kombinationen av att arbeta internationellt och lokalt och strävar efter att på olika sätt ha en förankring i vår stad Malmö. Konsthallen är en del av Kulturförvaltningen i Malmö stad. Läs mer om Kulturförvaltningens olika verksamheter här.

Malmö Konsthall har sedan starten 1975 tagit stora internationella konstnärer till Malmö. Till skillnad från ett museum har Konsthallen möjlighet att, i avsaknad av fasta samlingar, vara ett fritt rum som återskapar sig själv från gång till gång. Målet är att bejaka Malmös förutsättningar som en internationell och mångkulturellt präglad stad, ha en stark förankring i det lokala konstlivet och uppmärksamma mångfalden av identiteter i både konstnärskap och publikgrupper.

Konsthallen är en mötesplats för det lokala konstlivet och vi har ett starkt samarbete med det fria kulturlivet. Vi vill jobba utifrån den stad där vi verkar och de människor som bor i staden, och knyter aktivt band till lokala organisationer som delar vår målsättning om att göra kultur tillgängligt för alla. Vi vill vara en konsthall för alla malmöbor, en plats där alla ska känna sig välkomna, inkluderade och inspirerade – och där tröskeln för att besöka oss är så låg som möjligt. Malmö Konsthall har ambitionen att vinna nya besökare genom största möjliga öppenhet och tillgänglighet, och det är alltid gratis inträde till alla utställningar och program.

Konsthallen har ett formbart och ljust utställningsrum som förändras från utställning till utställning. Rummets flexibilitet – i grunden bara en vit låda – har i alla år varit mycket uppskattad av de utställande konstnärerna: nästan alla rumsliga idéer går att genomföra på våra 2000 kvadratmeter. Sedan starten 1975 har Konsthallen visat närmare 500 utställningar av varierande storlek.

Malmö Konsthall samarbetar med en varierande skala av kulturaktörer och har en tvärkonstnärlig programverksamhet som inkluderar både litteratur, musik, film, scenkonst och debatt. Med lokal, regional, nationell och internationell förankring vill Konsthallen sträva mot att ge konstbegreppet en så vid definition som möjligt.

Vår breda pedagogiska verksamhet med inriktning på framför allt barn och unga ger varje år tusentals personer möjlighet att skapa kreativt. För att främja intresset för samtidskonst och stimulera till eget skapande ordnas verkstäder både på Konsthallen, skolor, bibliotek och genom uppsökande verksamhet. Konsthallen bedriver också pedagogisk verksamhet riktad till konstutövande personer med funktionsvariation. Konsthallen arbetar aktivt för Malmöbornas likvärdiga tillgång till konst och konstupplevelser.

Kulturförvaltningens verksamheter vill erbjuda kulturupplevelser för alla Malmöbor. Kulturförvaltningens verksamheter arbetar med allt ifrån att se till att barn och unga får del av kulturlivet och eget skapande, till stora internationella konstutställningar, arkivfrågor, bred museiverksamhet och bibliotek samt ger stöd till det fria kulturlivet. Läs mer om Kulturförvaltningens verksamheter här.

Närbild av ett par händer som arbetar med lera.

Projekt

Malmö Konsthall driver flera olika pedagogiska projekt som ger deltagarna nycklar till konst och kreativt skapande. Konsthallens pedagogiska verksamhet riktar sig framför allt till barn och unga, men både vuxna, seniorer, personer med olika typer av funktionsnedsättning och olika språkgrupper inkluderas genom målgruppsinriktade verkstäder och program. 

Ett av Konsthallens viktigaste projekt är Konstlyftet som riktar sig till personer med funktionsnedsättning som vill utforska kreativt skapande. Läs mer om Konstlyftet och systerprojektet Lyssna här nedan.

Kultur för äldre är ett samarbete mellan kulturförvaltningen och hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen där vi jobbar för att stärka och samordna ett rikt kulturutbud av hög kvalitet för Malmös äldre. Malmö Konsthall deltar bland annat med skapande verkstäder för seniorer, filmer och diskussionsunderlag om konst.

Läs mer om Kultur för äldre

Kultur kan på olika sätt verka förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande. Projektet Kultur på recept riktar sig till personer med psykisk ohälsa, som erbjuds skapande verkstäder i trygg miljö under ledning av Konsthallens pedagoger. Projektet startades av Region Skåne.

Läs mer om Kultur på recept

Gillar du att prata om det du har läst och sett? I Novellklubben läser vi noveller eller andra korta texter med tematisk koppling till pågående utställning på Malmö Konsthall, och diskuterar texterna enligt en speciell modell. Novellklubben drivs i samarbete med Lindängenbiblioteket.

Aktuella datum i vår kalender

En person arbetar med lera i bakgrunden – delvis dold av lila blommor i förgrunden.

Konstlyftet

Konstlyftet är ett projekt riktat till vuxna med kognitiv eller fysisk funktionsnedsättning och drivs av Malmö Konsthall i samarbete med Daglig verksamhet enligt LSS. Projektet har som mål att vara ett fritt rum för inspiration och skapande utifrån varje persons behov och förutsättningar.

Läs mer om Konstlyftet

Frisco Studio Syd

I mars 2023 startade Malmö Konsthall ett nytt projekt som bygger på över tio års erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsvariationer. Konsthallen undersöker nu möjligheten att etablera en ny studioverksamhet, Frisco Studio Syd. Studion ska fungera både som en fysisk mötesplats och en plattform, specifikt för personer med funktionsvariationer i regionen som vill arbeta professionellt som konstnärer.

Läs mer om Frisco Studio Syd

Färgglad teckning ritad av William Scott med skyskrapor och texten Praise Frisco.

Installationsbild av Edvard Munch, konsthallens första utställning.

Historia

Malmö Konsthall öppnade den 22 mars 1975. Grundandet av en konsthall i Malmö hade diskuterats sedan slutet av 1800-talet, och 1931 bildade några medlemmar ur Skånes konstförening en stiftelse med målet att grunda en konsthall. Föreningen ordnade ett varulotteri där vinsten skulle användas för uppförandet av en konsthall, vilket dock aldrig blev fallet. Samhällsklimatet under 1960- och det tidiga 1970-talet bidrog dock till att politiken slutligen tog beslut om en kommunal konsthall, och utlyste arkitekttävling.

När Malmö Konsthall slog upp dörrarna i mars 1975 visades två utställningar: en stor separat med Edvard Munchs verk – inklusive de berömda “Skriet”, “Ångest” och “Madonna” – och en med samtida konstnärer, “Ögon-Blickar/New Media 1”. Utställningarna följdes efter drygt två månader av en utställning med Vincent van Gogh. Det var en praktfull inledning av Malmö Konsthalls historia. Utställningar av den här magnituden skulle framöver inte vara lätta att genomföra för en förhållandevis liten institution.

Konsthallen har ofta tidigt visat konstnärer som senare skulle få stort inflytande. Bland konstnärerna i den första utställningen 1975, “Ögon-Blickar/New Media 1”, hittar man namn som John Baldessari, Bernhard och Hilla Becher, Annette Messager, Edward Ruscha och Katharina Sieverding – konstnärskap som genom åren kommit att få ett stort inflytande internationellt. Malmö Konsthall har alltid arbetat med både lokala, regionala som internationella konstnärer. Fokus och uttryck har skiftat med de olika konsthallschefer som passerat.

Arkitekten Klas Anshelm vann den tävling som utlystes för att bygga Malmö Konsthall. Han hade startat sitt arkitektkontor i Lund 1947 och fram till dess framför allt blivit uppmärksammad för de byggnader han gjort för Lunds Universitet och Lunds Konsthall, som invigdes 1958.

Om Malmö Konsthall sa Anshelm: “Jag tycker det är viktigt att man kommer direkt in i en konsthall. Så fort man stigit innanför ytterdörrarna skall man stå inne bland konsten. Jag vill att man ska kunna spika i golvet och i väggarna utan att något fördärvas.” Utställningsrummets flexibilitet – i grunden är det bara en vit låda – har i alla år varit mycket uppskattad av de utställande konstnärerna: nästan alla rumsliga idéer går att genomföra. Inför Venedigbiennalen 1961 var Anshelm en av de tre arkitekter som tillfrågades om att skapa den nordiska paviljongen. Han fick inte uppdraget, men den idé han fått för att lösa ljusinsläppet från taket bar han med sig och förverkligade på Malmö Konsthall. De 550 ljuskupolerna intresserar fortfarande arkitektstudenter som besöker Konsthallen.

1994 invigdes den restaurerade konsthallen. Arkitekt Jan Holmgren från White Arkitekter hade ritat om- och tillbyggnaden mellan själva utställningshallen och det gamla Hantverkshuset från 1915. Reception, kafé och hörsal flyttades ut från hallen och placerades i det vi nu kallar “Mellanrummet”. Utställningsutrymmet blev större och de övriga funktionerna bättre. Inredningen i kaféet/restaurangen och i bokhandeln/receptionen skapades av möbelformgivaren Åke Axelsson.

  • … behållningen av varulotteriet som stiftelsen Malmö Konsthall av år 1931 arrangerade har lett till att stiftelsen sedan 1997 delar ut ett årligt stipendium till en idag verksam konstnär med anknytning till Malmö.
  • … grönskan på Malmö Konsthalls betongvägg längs Munkgatan är vildvin.
  • … golvet inne i Malmö Konsthalls utställningshall är gjort av tvåtums ohyvlad gran (nästan 5 cm).
  • … White Arkitekter förutom Malmö Konsthalls Mellanrum även ligger bakom den stora piazzan (Konsthallstorget och St Johannesplan) som ligger framför Malmö Konsthall sedan 2014, mellan St Johanneskyrkan och Pildammsvägen.
  • … Åke Axelsson även skapat miljöer och möblerat i t.ex. Livrustkammaren, Moderna Museets restaurang och Riksdagsbiblioteket i Stockholm, Marinmuseet i Karlskrona och Värmlands Museum i Karlstad.
  • … Malmö Konsthall inte alls är inblandade i inköp och placering av den tredelade stora skulpturen av Tony Cragg som invigdes 2017 på Konsthallstorget, men 2001 hade Malmö Konsthall en stor retrospektiv utställning med konstnären .· 
  • … Hantverkshuset, som har entré rakt in i Konsthallens kafé & restaurang, rymmer hörsal, barnverkstad, ramverkstad och kansli. I början av 1900-talet var det ett s.k. änkehus efter hantverkare som avlidit och vars fruar utan egen inkomst hade möjlighet att få en liten bostad. En sådan var i Malmö Konsthalls bokhandels inre rum, med köksfönster riktat ut mot nuvarande receptionsdisken.

Mats Stjernstedt 2016–
Diana Baldon 2014–2016
Jacob Fabicius 2008–2013
Lars Grambye 2003–2007
Bera Nordal 1997–2002
Sune Nordgren 1990–1996
Björn Springfeldt 1986–1989
Eje Högestätt 1975–1986

Svartvit bild av personer som kikar ned i ett till synes bottenlöst betonghål i konsthallens golv.
Betong, 1996.
Svartvit bild av stor krokodilskulptur och personer spm poserar framför skulpturen.
Skånes Konstförening, 1977
Svartvit bild där barn leker i en utställning.
Jean Dubuffet, 1984.
Person sitter på huk och organiserar hundratals små figurer i lera.
Antony Gormley, 1993.
Svartvis bild av kvinna i performance. Hon står på en ställning och sprider jord på golvet.
7 unga polacker, 1975.

Till pressrummet

Vår personal