fbpx
Foto: Ida Hein Ohlsson

Gestaltningsprojektet Bellevuegården

Hösten 2022 installerades tretton offentliga konstverk i bostadsområdet Bellevuegården – tolv individuella verk och ett gemensamt. ”Det är viktigt att konst av personer med funktionsvariation syns både i stadsbilden och i utställningsrum”, säger konstnären Nina Jensen som arbetat med projektet.

Konstlyftets gestaltningsprojekt 2022 resulterade i tretton offentliga konstverk som skapats av sex konstnärer. De sex konstnärerna från LSS var Kim Nilsson, Inga-Lill Andersson, Marie-Louise Book, Richard Hansen, Thorwald Persson och Eva Liljevi. De sex deltagarna skapade dels tolv målningar på metallplåt, dels en två meter lång betongrelief – det centrala, gemensamma verket som nu pryder kvarteret kring Stensjögatan 24.

”Det roligaste med projektet har varit att konstverken blir offentliga och att alla kan se dem, och att få vara med och skapa något som blir bestående”

Kim Nilsson

I det gemensamma verket har projektets deltagare valt ut vardagsföremål som de har en personlig relation till, och gjutit in dem i betongen. Resultatet är en så kallad glyfossil – ett helt nytt ord som uppkommit i arbetet för Bellevuegården och är en sammanskrivning av orden fossil och hieroglyfer. Orden har varit centrala i processen kring verket, som fokuserar på spår och kvarlämningar. Även i glyfossilen finns lager och sediment – här berättas flera historier om liv som levs idag, om mänskliga erfarenheter och personliga minnen.

Gestaltningsprojektet på Bellevuegården var det andra i ordningen och deltagarna arbetade under ledning av konstnären Nina Jensen. Verken invigdes av Malmös stadsarkitekt Finn Williams tillsammans med representanter från MKB och Funktionsstödsförvaltningen.

Information

Hitta verken med appen MKB Konst via Google Play.

Projektet genomfördes som ett samarbete mellan Malmö Konsthall, Funktionsstödsförvaltningen och MKB Fastighets AB.

Foto: Ida Hein Ohlsson
Foto: Ida Hein Ohlsson
Foto: Helena Pataki