Personal & lediga tjänster

Personal

Konsthallschef

Mats Stjernstedt

Enhetschef

Nadia Izzat

Kommunikatör

Heidi Hakala
(föräldraledig)

Konsthallstekniker

Benjamin McIntosh

Visuell kommunikation

Anna Antonsson

Projektkoordinator utställningar

Anna Kindvall

Projektkoordinator utställningar

Angela Ceaserec

Projektledare pedagogik

Ylva Brännström Davidsson
(föräldraledig)

Projektledare pedagogik

Lucy Smalley

Projektledare kreativa workshops

Antje Nilsson

Projektledare pedagogik

Johannes Kjellgren

(Föräldraledig)

Bokhandel

Per Engström

Administration

Amanda Nordgren

(Föräldraledig)

Projektledare/Registrator

Marika Bredler

Administration/Kommunikation

Elina Norrmo Ersgård

Utställningstekniker

Stefan Tallberg

Utställningsassistent/Värd

Magdalena Svensson

Utställningsassistent/Värd

Nilas Hultman

Utställningsassistent/Värd/Pedagog

Mårten Nilsson

Utställningsassistent/Värd

Peter Wallström

Utställningsassistent/Värd

Iman Mohammed

(Föräldraledig)

Lediga tjänster

Lediga tjänster utannonseras på Malmö stads hemsida.