fbpx
Ett gäng med kreatörer och pedagoger i en av konsthallens kreativa verkstäder.
Gestaltningsgruppen leds iår av konstnären Jamila Drott tillsammans med konsthallen pedagoger. Foto: Helena Pataki

Gestaltningsprojektet Limhamns sjöläge

I år är det Limhamns sjöläge som ska prydas med konst och färg. Under ledning av konstnären Jamila Drott börjar nu arbetet för att ta fram nya offentliga konstverk med deltagare från LSS. Verken invigs i november 2023.

Under våren träffas gruppen regelbundet för studiebesök, skapande workshops och planering kring de offentliga verk som ska uppföras under hösten. I år får Konstlyftets gestaltningsprojekt extra relevans i och med att det sammanfaller med arkitekturåret i Malmö under samlingstiteln ”What Do We Have In Common”, som är en förlängning på Köpenhamns arkitekturår.

Gestaltningsprojektet är ett samarbete med MKB Fastighets Ab, Funktionsstödsförvaltningen Malmö stad och Plantan, Malmö förskönings- och planteringsförening. Konstnärerna från LSS som deltar i år är Louise Bertilsson, Kristian dos Santos Gonçalves, Nelly Escalante, Anna Jönsson, Erik Löhnn och Katharina Tuunanen.

En person står lätt lutad över en annan och visar ett objekt utanför bilden.
Konstnären Jamilla Drott handleder arbetet i verkstaden. Foto: Helena Pataki
En person sitter djupt försjunken och tecknar vid ett bord med färgglada pennor.
De personliga konstnärsskapen står i centrum för processen. Foto: Helena Pataki