fbpx
En person håller glatt fram en teckning som hon har ritat.
Foto: Malmö Konsthall

Konstlyftet

2011–pågående

Konstlyftet är ett projekt startat av Malmö Konsthall 2011 riktat till vuxna med kognitiva eller fysiska funktionsvariationer. Konstlyftet har vuxit stadigt under åren och omfattar i dag flera utställningar per år i Verkstan på Konsthallen och offentliga konstverk på olika platser i staden. Nu utreds möjligheten att skapa en permanent studio, Frisco Studio Syd, för personer med funktionsnedsättning.

Konstlyftet har sedan start drivits av Malmö Konsthall i nära samarbete med Daglig verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service). Konstlyftet vill erbjuda deltagarna ett fritt rum för inspiration och skapande utifrån varje persons individuella behov och förutsättningar. Målet är att ge deltagarna chansen att på sikt utveckla ett professionellt konstnärsskap, och att synliggöra fler erfarenheter och röster både i konstens rum och i det offentliga rummet. Konsten som skapas inom ramarna för Konstlyftet blir en mötesplats för många olika erfarenheter och bidrar till ökad förståelse mellan Malmöbor.

”En av de viktigaste uppgifterna jag anser att vi har på Konsthallen är att ge röst och plats åt dem som inte går den vanliga inrättade vägen men som vill uttrycka sig konstnärligt”

Mats Stjernstedt, chef för Malmö Konsthall

År 2020 fick Konstlyftet en nystart då MKB Fastighets AB och funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad gick in som nya samarbetspartners. Samarbetet har lett till att Konstlyftet nu även inkluderar gestaltningsprojekt där deltagarna under ledning av yrkesverksamma konstnärer skapar offentlig konst i något av MKB:s bostadsområden. På det här sättet ingår Konstlyftets konstnärer i arbetet att gestalta en stad, och att värna och tänka om de rum som vi delar tillsammans.

”På MKB har vi sedan länge satsat på och sett värdet i offentlig konst. Konstlyftet är fantastiskt då det dessutom bidrar till ökad inkludering där olika perspektiv och erfarenheter tas tillvara och ges uttryck.”

Emma Cedermarker Belec, förvaltningschef MKB Fastighets AB

Ett konstverk, i vitt, rosa och gult – likt en krona i wellpapp.
En person arbetar med lera i bakgrunden – delvis dold av lila blommor i förgrunden.
Konstlyftet erbjuder ett fritt rum för skapande utifrån varje persons individuella förutsättningar. Foto: Helena Pataki
En person omgiven av konstnärsmaterial ritar en figur med hjärtan till ögon.
Konstlyftets mål är att ge deltagarna chansen att utveckla sina konstnärsskap. Foto: Helena Pataki