fbpx

Tillgänglighetsredogörelse

Malmö Konsthall står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur malmokonsthall.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från malmokonsthall.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Skicka e-post till heidimatilda.hakala@malmo.se, kommunikatör på Malmö Konsthall.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Skicka e-post där du beskriver problemet, till heidi.hakala@malmo.se, kommunikatör på Malmö Konsthall.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Anmäl bristande tillgänglighet hos DIGG.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bilder saknar delvis beskrivande alternativ-texter. Sidan har ett stort omfattande arkiv, och en del bilder har inte haft korrekta alternativ-texter sedan de först lades in.

Åtgärdsplanering

Alternativ-texter läggs till på alla nya meningsbärande bilder. Vi går kontinuerligt igenom sidans bildarkiv och letar efter saknade alternativ-texter.

Hur vi har testat webbplatsen

Malmö Konsthall har i samband med utvecklingen av hemsidan gjort en extern granskning med Useit.

Senaste bedömningen gjordes av Useit den 13 februari 2024.
Webbplatsen publicerades den 21 April 2022.
Redogörelsen uppdaterades senast den 21:a april 2022.