Skola

Läsår 2022–2023

Som en del av Kulturförvaltningen i Malmö stad, följer på skolverksamheten Malmö Konsthall riktlinjen om kulturell allemansrätt. Kulturell allemansrätt på skoltid är det basutbud kulturförvaltningen erbjuder barn och unga i förskola, grundskola och gymnasium. Basutbudet säkerställer att alla barn och unga får minst en kulturupplevelse per år och får kännedom om Malmös stora och breda kulturliv. Läs mer om kulturell allemansrätt

Under läsåret 2022/2023 riktar Malmö Konsthall sin skolverksamhet till åk7-klasser i Malmö stad med två olika aktiviteter.

Boka din plats här: (platserna bokningsbara fr.o.m. måndag 22 augusti) https://kulturbokning.malmo.se

Om du undervisar på en skola som tillhör inte Malmö stad och vill boka en visning eller workshop, hör av dig till Lucy Smalley

Vårt utbud 2022/2023

Malmö Konsthall bjuder in årskurs 7 klasser till en guidad visning av utställningen ‘Ceija Stojka’ och medföljande skapande workshop. Ceija Stojka var en romsk konstnär som överlevde tre koncentrationsläger under andra världskriget och omsatte sina upplevelser till hundratals målningar och teckningar, alla utifrån hennes perspektiv som en ung romsk flicka. Utifrån hennes konstnärskap kommer vi titta på hur krig skildrats i konsten, från medeltidens målningar till dagens Tiktok videos.  

Ceija Stojka ville med sina målningar skildra kriget utifrån den romska upplevelsen, ett perspektiv som hade fallit bort från den allmänna historieskrivningen. Hennes subjektiv blick tvingar oss att tänka kring vems perspektiv vi upplever världen genom och hur viktigt det är med flera röster. Att resonera kring detta är idag mer aktuellt än någonsin, dels för att vi de senaste åren har genomlevt flera historiska händelser på en global nivå, dels för att sociala medier har gett alla möjlighet att dela sina upplevelser med världen.  

Under två och en halv timmar får eleverna en introduktion till utställningen, diskutera innehållet och sedan själva skapa. Vi kan ta emot max 30 elever åt gången. Både utställningen och workshopen är på Malmö Konsthall.  

Ceija Stojka (1933–2013) föddes och växte upp i Steiermark i Österrike, där hennes kringresande familj försörjde sig på handel. Efter Nazitysklands maktövertagande i Österrike 1938 förföljdes hennes familj, greps och skickades till koncentrationsläger. Stojka var knappt tio år gammal när hon kom till Auschwitz. Av hela hennes släkt på cirka tvåhundra personer överlevde bara sex: hon själv, hennes mor och fyra av hennes syskon. 
Först mer än fyrtio år senare bröt hon tystnaden och började, som en av de första romska kvinnor någonsin, berätta om sina minnen och upplevelser av Förintelsen. Stojka var som konstnär självlärd och utvecklade efter hand en egen stil med kraftfulla färger och starka uttryck. Ofta skrev hon direkt i sina bilder eller på baksidan av verken, så att ord och bild tillsammans bildade en gemensam berättelse.  

Malmö Konsthall presenterade våren 2021 utställningen Ceija Stojka med över 140 verk. I perioden 27/8 2022–7/5 2023 visas 8 centrala verk i en mindre presentation i det så kallade Ceija Stojka-rummet. Tack till curatorerna Noëlig Le Roux och Xavier Marchand.

Med denna omfattande grupputställning, där nära femtio konstnärer har bjudits in att visa verk, vill Malmö Konsthall samla den energi, styrka och erfarenhet som finns i samtidskonsten i Malmö idag. 

De medverkande konstnärerna är alla bosatta i Malmö, de representerar flera generationer och arbetar med så skilda uttryck som måleri, skulptur, fotografi, video, installation, och performance. Utställningen I staden växer ett fält blir därmed en myllrande och rik presentation med fokus på konstens egensinnighet och integritet.

Mer info om utställningen finns här:  I staden växer ett fält