fbpx
Färgstark teckning av stadslandskap och blå muskulös figur i tv-spelslik miljö
William Scott. ”The Twilight Zone”, 2014 och Sandra Mujinga ”Closed Space, Open World”, 2022.

William Scott &
Sandra Mujinga

11.6–4.9 2022

Sommarens utställningar med William Scott, och Sandra Mujinga är två separata utställningsprojekt som bjudits in till Malmö Konsthall. Här är de installerade i en öppen formation så utställningarna flätas samman, rumsligt, tematiskt och konstnärligt.

William Scott och Sandra Mujinga utforskar i sina respektive konstnärskap alternativa världar, Scott genom sitt detaljrika måleriska arbete och Mujinga i sina digitala processer som ingår i ett mångfacetterat arbete med skulptur, installation, performance och elektronisk musik – ofta sammanfattat i ett enda verk.

Konstnärerna lyfter i sina verk viktiga frågeställningar kring kropp, identitet och representation. Dessa är kopplade till undersökningar om synlighet och tillhörighet: i vilka rum som man hör hemma, och vilka man har möjlighet att beträda genom ett utopiskt tänkande och världsbyggande.

Till William Scotts utställning

Till Sandra Mujingas utställning

Svartvitt porträtt av William Scott i hög hatt.
William Scott. Foto: Daniel Trese
Färgporträtt av Sandra Mujinga i hennes atelje
Sandra Mujinga, 2022. Foto: Chai Saeidi