fbpx
Installationsbild av målningar i glada färger i konsthallen

William Scott &
Sandra Mujinga

Vernissage 10.6 kl 19–21 (utställning 11.6–4.9 2022)

Sommarens utställningar med William Scott, och Sandra Mujinga är två separata utställningsprojekt som bjudits in till Malmö Konsthall. Här är de installerade i en öppen formation så utställningarna flätas samman, rumsligt, tematiskt och konstnärligt.

William Scott och Sandra Mujinga utforskar i sina respektive konstnärskap alternativa världar, Scott genom sitt detaljrika måleriska arbete och Mujinga i sina digitala processer som ingår i ett mångfacetterat arbete med skulptur, installation, performance och elektronisk musik – ofta sammanfattat i ett enda verk.

Konstnärerna lyfter i sina verk viktiga frågeställningar kring kropp, identitet och representation. Dessa är kopplade till undersökningar om synlighet och tillhörighet: i vilka rum som man hör hemma, och vilka man har möjlighet att beträda genom ett utopiskt tänkande och världsbyggande.

Filmklipp: Sandra Mujinga. Closed Space, Open World, 2020. Film still. Commissioned by The Munch Museum, for SOLO OSLO 2022