Lyssna – En kreativ plats för alla

15.12 2022–15.1 2023

Projektet Lyssna utforskar nya sätt att ge röst åt och plats för personer med funktionsnedsättning i konstvärlden. I december presenterar Konsthallen en digital utställning med de verk som skapats inom ramarna för projektet, som är ett regionalt samarbete mellan Malmö Konsthall, Kirsebergs DV och Plattform KcSyd. 

Under åtta öppna ateljétillfällen på Malmö Konsthall har deltagare från dagliga verksamheter och LSS boenden i Skåne fått träffa åtta verksamma konstnärer och arbeta utifrån deras konstnärliga metoder. Verken, sammanlagt cirka 200 stycken, visas i en digital utställning på Malmö Konsthalls webbsida och på en skärm i Konsthallens studio. I januari 2023 visar vi också resultaten från ateljétillfällena på Malmö stads affischtavlor på olika platser i staden. Med projektet Lyssna hoppas Malmö Konsthall kunna synliggöra målgruppens berättelser och kreativa resurser inom konstområdet för en bredare allmänhet. 

Konstnärerna som lett ateljétillfällena är Tom di Maria, Viktor Rosdahl, Sofia Zwahlen, Sigrid Holmwood, Ellinor Lager, Linnéa Carlsson, Selma Sjöstedt och Kim Demåne.

Information

Digital utställning som öppnar i december 2022

Våra samarbetspartners är Region Skåne, Daglig verksamhet LSS Redaktionen, Podd-gruppen, AntennenFilm och Terabyte. De här grupperna är ansvariga för dokumentationen av projektet.

Projektledare: Lucy Smalley och Antje Nilsson, Malmö Konsthall 

Arbetsgruppen Kirsebergs DV: Ali Reza Rafigh, Balint Marton, Christina Dimitriou, Görgen Brolin, Jenny Jurlander och Therese Wallerek

Tack till konstnärerna, personalen på Kirsebergs DV, Plattform KCSyd, Creative Growth Arts Center och Region Skåne