fbpx
Figur i ståltråd som liknar ett virrvarr
En fantasifull skulptur som skapats under projektet ”Lyssnas” många workshops.

Lyssna – En kreativ plats för alla

15.12 2022–15.1 2023

Projektet ”Lyssna” utforskar nya sätt att ge röst åt och plats för personer med funktionsnedsättning inom konstvärlden. Konsthallen presenterar nu en digital utställning med de omkring 200 verk som skapats inom ramarna för projektet, som är ett regionalt samarbete mellan Malmö Konsthall, Kirsebergs DV och Plattform KcSyd. 

Utställningar på webben och ute på stan

Under åtta öppna ateljétillfällen på Malmö Konsthall har deltagare från dagliga verksamheter och LSS boenden i Skåne fått träffa åtta verksamma konstnärer och arbeta utifrån deras konstnärliga metoder. Verken, sammanlagt omkring 200 stycken, visas i en digital utställning i konsthallens studio och på Malmö Konsthalls webbsida – du kan se alla verken här nedan. I januari 2023 syns utställningen också på Malmö stads affischtavlor, där man kan scanna en QR-kod för att uppleva utställningen i telefonen. 

Målet är att nå en bredare allmänhet

Med projektet ”Lyssna” hoppas Malmö Konsthall kunna synliggöra målgruppens berättelser och kreativa resurser inom konstområdet för en bredare allmänhet. Konstnärerna som lett ateljétillfällena är Tom di Maria, Viktor Rosdahl, Sofia Zwahlen, Sigrid Holmwood, Ellinor Lager, Linnéa Carlsson, Selma Sjöstedt och Kim Demåne.

Alla utställningens verk finns samlade i en presentation på YouTube. Se alla konstverk här.

Projektledare: Lucy Smalley och Antje Nilsson, Malmö Konsthall 

Arbetsgruppen Kirsebergs DV: Ali Reza Rafigh, Balint Marton, Christina Dimitriou, Görgen Brolin, Jenny Jurlander och Therese Wallerek

Tack till konstnärerna, personalen på Kirsebergs DV, Plattform KCSyd, Creative Growth Arts Center och Region Skåne

Utställningen är ett samarbete med Region Skåne, Daglig verksamhet LSS Redaktionen, Podd-gruppen, AntennenFilm och Terabyte. De här grupperna är ansvariga för dokumentationen av projektet.

Digital poster med lila bakgrund, en lustig ståltrådsskulptur som liknar en människa och texten "en kreativ plats för alla".
I januari 2023 syntes utställningen på Malmö stads affischtavlor.