fbpx
Foto: Malmö Konsthall

Frisco Studio Syd

I mars 2023 startade Malmö Konsthall ett nytt projekt som bygger på över 10 års erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsvariationer.
Vi har börjat undersöka möjligheten att etablera en ny studio verksamhet, Frisco Studio Syd. Studion ska fungera som både en fysisk mötesplats och en plattform, specifikt för personer med funktionsvariationer i regionen som vill arbeta professionellt som konstnärer. 

Under projektets första år 2023 kommer arbetet till stor del att fokusera på forskning och att lägga upp en organisationsplan för Frisco Studio Syd. Vi kommer att göra platsbesök hos organisationer runt om i världen som arbetar med konstnärer med funktionsvariationer och bygga upp ett nätverk av lokala, nationella och internationella samarbetspartners. Vi hoppas kunna presentera ett operativt ramverk och verksamhetsplan i december 2023. 

Vi ser organisationer som Creative Growth Art Center i Oakland, Kalifornien, och Ateljé Inuti i Stockholm som inspirationskällor för Frisco Studio Syd. Representanter från dessa kommer att vara involverade i planeringen och utvecklingen av projektet, tillsammans med potentiella framtida användare av studion och lokala samarbetspartners. Frisco Studio Syd drivs av en projektledare i tätt samarbete med en extern arbetsgrupp och en större referensgrupp.