fbpx
A child, wearing safety goggles, is chiseling into a stone with a hammer and a large nail. The stone is about the same size as the child.

Vitalising environment

 - 

Ett barn iförd ett par skyddsglasögon hugger i sten med en hammare och stor spik. Stenen är i samma storlek som barnet.
A young visitor experiences the exhibition by carving in stone at Malmö Konsthall, 1976. Photo: Laszlo Bogardy

Vitalising environment

7.2 – 28.3 1976

En form med olika bägare i olika nivåer där vatten rinner igenom står till vänster i bild. Två barn står med händerna i den lägsta formen och leker med vattnet. Runt om står besökare och tittar på utställning.
Visitors of all ages explored the exhibition at Malmö Konsthall, 1976. Photo: Laszlo Bogardy

Ett barn står vit en stor trästock och jobbar med verktyg.
A visitor working diligently with wood at Malmö Konsthall, 1976. Photo: Laszlo Bogardy
En enklare bro med mjuka former byggd av trä i förgrunden, med ett tält byggt av pinnar och tyg bakom. Lite längre bort syns glasväggen inne i Konsthallen.
Sections of the constructed exhibition at Malmö Konsthall, 1976. Photo: Laszlo Bogardy