fbpx
Ett barn iförd ett par skyddsglasögon hugger i sten med en hammare och stor spik. Stenen är i samma storlek som barnet.
Ung besökare får uppleva utställningen genom att hugga i sten. Malmö Konsthall, 1976. Fotograf: Laszlo Bogardy

Miljö som ger liv

7.2 – 28.3 1976

Uppslag från Rudolf Steiner inom konst, pedagogik m.m. Utställningen var sammanställd av antroposofer från Järna Waldorfskola och visade exempel på hur verksamheten fungerade med olika elevarbeten. Arne Klingborg, från Järna Waldorfskola, berättade med inlevelse för publiken om skolans idéer och verksamhet. Publiken fick också möjlighet att uppleva utställningen med olika sinnen från att hugga i sten till att undersöka komposten.

En form med olika bägare i olika nivåer där vatten rinner igenom står till vänster i bild. Två barn står med händerna i den lägsta formen och leker med vattnet. Runt om står besökare och tittar på utställning.
Besökare i alla åldrar besökte utställningen. Malmö Konsthall, 1976. Fotograf: Laszlo Bogardy

Ett barn står vit en stor trästock och jobbar med verktyg.
En besökare jobbar hårt i trä. Malmö Konsthall, 1976. Fotograf: Laszlo Bogardy
En enklare bro med mjuka former byggd av trä i förgrunden, med ett tält byggt av pinnar och tyg bakom. Lite längre bort syns glasväggen inne i Konsthallen.
Delar av den uppbyggda utställningen. Malmö Konsthall, 1976. Fotograf: Laszlo Bogardy