fbpx
Dansgruppen Weld med 8 dansare i konsthallens ljusschakt.
Yvonne Rainer+Welds dansföreställning på Malmö Konsthall 2019. Foto: Helene Toresdotter

Yvonne Rainer + Weld – ”Again? What now?”

8–24.2 2019

Malmö Konsthall sätter tillsammans med danskompaniet Weld från Stockholm under några veckor fokus på den amerikanska koreografen, dansaren och filmskaparen Yvonne Rainer genom dansföreställningen ”Again? What now?”. Rainer har sedan 1960-talet varit en central person både inom den moderna dansen och den experimentella filmen. Hon tränade som dansare under legendarer som Martha Graham och Merce Cunningham och var 1962 med och grundade det experimentella danskompaniet Judson Dance Theater, vars verksamhet nu uppmärksammas med en utställning på The Museum of Modern Art (MoMA) i New York.

En föregångare inom dansen

I sin koreografi ser Yvonne Rainer (född 1934) kroppen mer som en källa till olika rörelser än som ett psykologiskt instrument för att framställa ett klassiskt drama. Hon använde sig tidigt av repetition, mönster och lekar, vilket idag är vanligt förekommande inom den moderna dansen, och försökte sudda ut gränserna mellan dansarens/konstnärens rörelser och den vanliga människans. Ytterligare en nytänkande komponent i hennes minimaliska danscollage var texten, det talade ordet. Hennes dans ”Trio A”, som hade premiär 1966 och som var den första delen av hennes arbete ”The Mind is a Muscle”, räknas fortfarande som ett av den moderna dansens viktigaste verk.

Film som uttrycksform

Under mitten av 1960-talet börjar Yvonne Rainer använda projicerade bilder i sina föreställningar och 1972 gör hon sin första långfilm, ”Lives of Performers.” Därefter övergår hon till att helt arbeta med film. Under 25 års tid producerar Rainer en serie mer eller mindre politiska filmer, där hon intresserar sig för samtida frågor om makt, privilegier och ojämlikhet. Hon ifrågasätter hela tiden filmnarrativets olika konventioner och experimenterar genom att blanda fiktion, dokumentär och dans.

Vardaglighet möter det oväntade koreografiska

Först år 2000 återvänder Yvonne Rainer till koreografin när hon får en förfrågan från Mikhail Barysjnikov om att skapa ett nytt dansstycke till hans ”White Oak Dance Project”. Hon har sedan dess fortsatt att producera nya provocerande och överraskande verk. I dessa verk använder hon samma collageliknande stil som tidigare och låter vardagliga, igenkännbara rörelsemönster möta oväntade, koreograferade rörelser. Ofta hämtar hon sina rörelser från filmens värld, t.ex. från Helan och Halvan, eller från sina egna dansuppsättningar.

Nytt blandas med gammalt i ”Again? What now?”

”Again? What now?” är ett verk skapat specifikt för Weld Company från Stockholm, där Rainer – som titeln antyder – blandar nya idéer med äldre. Titeln kan också ses som ett skrik av desperation och protest, som ett svar på världens ängsliga tillstånd; och kanske framför allt som ett svar på den nuvarande katastrofala sociala och politiska situationen i USA.

Film kompletterar dansföreställningarna

Malmö Konsthall visar också filmer av och med Yvonne Rainer, bland annat långfilmerna ”Kristina talking pictures” (1976), och ”Privilege” (1990) samt dokumentären ”Feelings are facts” om Yvonne Rainer gjord av Jack Walsh (2015).

Torsdag 14 februari 19:00 (fullbokat)
Fredag 15 februari 19:00 (fullbokat)
Lördag 16 februari 14:00 (fullbokat)
Söndag 17 februari 14:00 (fullbokat)

Boka plats: info.konsthall@malmo.se
Fri entré. Begränsat antal platser!

Weld Company samlar dansare och koreografer från olika generationer och sammanhang som vill utmana formaten för hur koreografi skapas. De fördjupar sig i olika koreografiska arbetsmetoder och i frågor kring det kollektiva och det gemensamma. Weld Company är ett förslag till hur man kan återupptäcka och omvärdera idén om hur ett danskompani fungerar och uppdaterar kompaniformen genom ett kollektivt arbete som förs genom en av Weld tydligt given struktur.

Sedan starten 2013 har Weld bjudit in och arbetat med en rad svenska och internationella koreografer, bland dem Rebecka Stillman (SE), Litó Walkey (DE), Efva Lilja (SE), Margaretha Åsberg (SE), Alice Chauchat (FR), Michael Kliën (IE/AT), Julian Weber (DE), Georgia Vardarou (GR/ES) och Matthias Sperling (UK). Förutom att samarbeta med gästkoreografer initierar kompaniet egna projekt och händelser samtidigt som man undersöker det svenska dansarkivet. Kompaniets medlemmar bidrar med – och är delaktiga i att välja innehåll. Huvudfokus ligger på det utrymme som friläggs för att praktisera konstformen. Att bli den dansande kroppen, det dansande kollektivet och att genom detta ställa frågor kring dans och koreografi idag.

Weld är en plats för fördjupade processer och händelser inom dans och konst. Här arbetar ett antal associerade konstnärer över längre tidsperioder med processer som sker genom koncentrerade residens eller genom mer öppna situationer som bjuder in till olika former för gemenskap. Weld är en plats som ständigt omformas, ett konstprojekt i sig. Weld har under åren presenterat och skapat ett stort antal samproduktioner och produktioner, ofta initialt för Welds rum men också för större institutioner och rum. Rena gästspel tar vi in ibland i mån av plats. Tematiska festivaler är återkommande och projektet ”Weld Company” (2013) är en av organisationens viktigaste delar.

Dansare och koreograf Anna Koch initierade Weld 2006 och är dess konstnärliga ledare.

Koreografi: Yvonne Rainer
Koreografisk assistent: Pat Catterson
Ljus och kostym: Yvonne Rainer
Ljus- och ljudtekniker: Ronald Salas
Medverkande: Andrea Svensson, Noah Hellwig, Robin Dingemans, Anna Westberg, Kajsa Sandström, Sybrig Dokter, Per Sacklén och Max Wallmeier

Föreställningen är producerad av Weld i samarbete med Nordberg Movement 2018

Weld Company produceras av Weld

Fotografisk porträtt av den legendariska koreografen Yvonne Rainer.
Koreografen Yvonne Rainer 2018. Foto: Mattias Lindback
Personer som gör koreografiska rörelser i konsthallens ljusa rum.
Yvonne Rainer + Weld Malmö Konsthall 2019.
Foto: Helene Toresdotter
Personer som gör koreografiska rörelser i konsthallens ljusa rum.
Yvonne Rainer + Weld Malmö Konsthall 2019.
Foto: Helene Toresdotter
Svartvit äldre bild av utmanande klädd kvinna som tittar ut ur baksätet på en huvlös bil.
Yvonne Rainer stillbild ur ”Privilege” 1990.