Ytkraft – Ung dansk skulptur

 - 

Ett av de märkligaste och mest spännande fenomenen i den samtida nordiska konsten är den den oerhört vitala utvecklingen inom den unga danska skulpturen. Skulptur är ett ytterst krävande uttrycksmedel, det växer långsamt och kräver reflexion och intensivt arbete.

Nyskapandet inom den unga danska skulpturen är därför både överraskande och särskilt välkommet.

Malmö Konsthall vill belysa detta genom att bjuda in åtta av de mest framträdande representanterna för denna generation till en manifestation som avsåg att ta hela konsthallen i anspråk. Utmärkande för de inbjudna konstnärerna var en hör grad av teoretisk medvetenhet, man visste hur det egna konstnärskapet förhåller sig till traditionen och till samtiden och man förmådde att språkligt formulera sig kring detta. De har studerat vid Det Kongelige Danske Kunstakademie under 80-talet och är födda på 50-talet. De flesta skulpturerna var nya och visades för första gången på Malmö Konsthall.