fbpx
Ett konstverk. Ett tiotal cyklar står i ihopsatta i en stor ring inne i utställningshallen. Bakom denna ring ses en besökare titta på nyss nämnda konstverk.

Elle Klarskov Jørgensen fantasieggande cykelskulptur väckte nyfikenhet. Malmö Konsthall, 1989. Fotograf: Lennart Perlenhem/Sydsvenskan Bild

Ytkraft – Ung dansk skulptur

19.8 – 8.10 1989

Ett av de märkligaste och mest spännande fenomenen i den samtida nordiska konsten är den den oerhört vitala utvecklingen inom den unga danska skulpturen. Skulptur är ett ytterst krävande uttrycksmedel, det växer långsamt och kräver reflexion och intensivt arbete.

Nyskapandet inom den unga danska skulpturen är därför både överraskande och särskilt välkommet.

Malmö Konsthall vill belysa detta genom att bjuda in åtta av de mest framträdande representanterna för denna generation till en manifestation som avsåg att ta hela konsthallen i anspråk. Utmärkande för de inbjudna konstnärerna, Henrik B Andersen, Søren Jensen, Truls Melin, Elle Klarskov Jørgensen, Øivind Nygård, Mårten Stræde, Elisabeth Toubro och Karin Westerlund, var en hör grad av teoretisk medvetenhet, man visste hur det egna konstnärskapet förhåller sig till traditionen och till samtiden och man förmådde att språkligt formulera sig kring detta. De har studerat vid Det Kongelige Danske Kunstakademie under 80-talet och är födda på 50-talet. De flesta skulpturerna var nya och visades för första gången på Malmö Konsthall.