fbpx

Videokonst från Afrika

16.2 – 7.4 2013

Fortsatt kamp mot okunnighet och intellektuellt svek presenterar ett urval av afrikansk videokonst som befinner sig bortom de klichéer som fortfarande förbinds med den mörka kontinenten och den postkoloniala bilden. Utställningen strävar efter att lyfta fram alternativa tolkningar av afrikansk videokonst och de teman den tar upp, vilka i stor utsträckning är förbisedda.

Den teknokulturella revolutionen har demokratiserat kulturell och konstnärlig verksamhet genom att göra nya medier allmänt tillgängliga i vardagen. Samtidigt har teknologins genomgripande närvaro i våra liv gett upphov till frågor om privatliv, övervakning och äganderätt, om västvärldens dominans i globaliseringsprocessen och industriländernas tillträdesprivilegier. Det är olyckligt att afrikansk samtidskonst i stor utsträckning alltjämt förknippas med skulptur och måleri. [SFIP] (Still Fighting Ignorance & Intellectual Perfidy), Fortsatt kamp mot okunnighet och intellektuellt svek, är ett mångnationellt utställningsprojekt och en plattform för kritiskt tänkande som utforskar och presenterar afrikansk videokonst.

[SFIP], som speglar en tid av interkulturell migration, presenterar 21 afrikanska videokonstnärer bosatta i Afrika, Europa och USA och utgör en mötesplats för dem som är intresserade av att skaffa sig kunskap om förhållandet mellan jaget och samhället. Konstnärerna reflekterar över sin plats och känsla av tillhörighet i en alltmer sammanlänkad värld. De flesta av verken behandlar frågor om alteritet, identitet, tolerans och sociala förhållanden.

Fortsatt kamp mot okunnighet och intellektuellt svek omfattar experimentell videokonst och kortfilmer, vilka är inriktade på estetiska och metodologiska perspektiv i den kamp som afrikansk samtidskonst bedriver mot okunnighet och intellektuellt svek. Projektet är en berättelse om Afrika av nya afrikanska mediekonstnärer, sett i ljuset av förhållandet mellan tradition och modernitet.

Said Afifi | Nirveda Alleck | Jude Anogwih | Younes Baba-Ali | Rehema Chachage | Saidou Dicko | Ndoye Douts | Kokou Ekouagou | Mohamed El Baz | Dimitri Fagbohoun | Samba Fall | Wanja Kimani | Nicene Kossentini | Kai Lossgott | Michele Magema | Nathalie Mba Bikoro | Victor Mutelekesha | Johan Thom | Saliou Traoré | Guy Woueté | Ezra Wube

Kisito Assangni