fbpx
Bild av person som är utklädd till hälften fisk och hälften människa och står på en strand.
Även om vi lever på land är våra liv tätt sammankopplade med havet.

Utställning med Naturum – Uppdrag havsmedvetenhet

14–26.11 2023

Havet är en förutsättning för livet på vår planet. Även om vi lever på land är våra liv tätt sammankopplade med havet. Ungefär 70 procent av det syre vi andas kommer från havet, det är grunden för vattnets kretslopp, reglerar vårt klimat och ger oss mat. Utan havet skulle vi inte kunna leva här.

FN har utsett 2021–2030 till ”The Decade of Ocean Science for Sustainable Development”. Vi behöver mer kunskap om havet, och den kunskap vi har behöver spridas mer. En viktig del i arbetet med årtiondet för havsforskning är därför att öka vår havsmedvetenhet. Läs mer om The Ocean Decade.

Elever sprider havsmedvetenehet

Att bli havsmedveten innebär att bli medveten om hur avgörande havet är för livet på vår planet. Det handlar om att bli medveten om hur beroende vi är av havet, vad vi får från havet, hur det påverkar oss och hur vi påverkar det. I projektetet ”Uppdrag havsmedvetenhet” har gymnasieelever från Kreativa gymnasiet och Malmö Latin fått i uppdrag att sprida havsmedvetenhet till Malmöborna genom en konstutställning.

Allt börjar med att lära känna havet

Tillsammans med pedagoger från naturum Öresund har eleverna utforskat livet i havet och hur det hänger ihop med oss människor. Genom föreläsningar och workshops har de lärt sig om ekosystemtjänster från havet, problem för havets ekosystem och potentiella lösningar på dessa. Genom att ge sig ut i vattnet med vadarbyxor, vattenkikare och håv, eller med snorklingsutrustning, har de skaffat sig egna upplevelser och erfarenheter av livet under ytan. Med detta som grund har de skapat den här utställningen.

Information

Utställning med Naturum i Verkstan

Utställningen inleds med en vernissage tisdagen den 14 november klockan 13:30