fbpx
Logga för FATHTER
Charlotte Jung, FATHER. Ur boken COLLECTED, Timglaset Editions 2023

Charlotte Jung

6.5–4.6 2023

Charlotte Jungs minimalistiska och konkreta poesi är en djupgående undersökning av det skrivna språkets mest basala byggstenar. Genom ett nära betraktande och undersökande av ord, deras betydelse, laddningar och bokstäver, tillsammans med språkets visuella egenskaper, möjliggörs en mer direkt och ofiltrerad kommunikation. Den minimalistiska diktens avsaknad av kronologi, och dess betoning på det visuella, skapar ett dynamiskt och meningsbärande landskap mellan bild och text.

Merparten av dikterna i den här utställningen ingår i Charlotte Jungs diktsamling COLLECTED, en samlingsvolym bestående av ett omfattande urval från Charlottes samlade produktion hittills. COLLECTED publicerades tidigare i vår av det Malmöbaserade förlaget Timglaset Editions och finns till försäljning i Malmö Konsthalls bokhandel. Charlotte Jung är ursprungligen från Stockholm, och idag delar hon sin tid mellan Roslagen och Chicago. Charlottes debutsamling C gavs ut 2019, och hon har sedan dess publicerat ett flertal sk chapbooks (skrifthäften), nu senast ABCDE (Trombone, 2021) och RAPE (The Blasted Tree, 2022).

Charlotte Jung, UKRAINE.
Logga för Codependency
Charlotte Jung, codependency. Ur boken COLLECTED, Timglaset Editions 2023