fbpx
Två personer med varsin spade står i en grop i Magistratsparken utanför Malmö Konsthall. I bakgrunden syns en grävmaskin med en grävskopa. Till höger i bild står en man iklädd skinnjacka och betraktar arbetet.
Fotograf: Malmö Konsthall

Toshikatsu Endo

12.04 – 27.05 1990

Två konstnärer möttes i Malmö Konsthall. Två långväga resenärer: Toshikatsu Endo från Japan och Klaus vom Bruch från Tyskland. Båda arbetar med ”landskapskonst”. Endo söker sig fram till lämpliga, natursköna platser, där han slår läger, tänder sina eldar och förbereder sig för nästa ceremoni. Vom Bruch åker runt i sin bil, registrerar och ”avbildar” fjällandskapet kring Kiruna med mycket avancerad teknisk utrustning. Landskapskonsten, det konstnärliga arbetet med Naturen som både ateljé och material, är sedan decennier en huvudfåra i samtidskonsten. Ofta med en ekologisk grundtanke parallellt med de gängse konstnärliga kvaliteterna.

För både Endo och Bruch är landskapet mer än bara en fond. Med sina totala installationer undersöker de rummets alla möjligheter och skapar maximala förutsättningar för oss betraktare att få uppleva konsten så nära, så omedelbart som möjlig. Endo övertygar oss rent fysiskt, med värmen i elden, doften i träet och tjäran, tyngden i metallen och speglingarna i de mörka vattenytorna. Med cirkeln, den ursprungligaste av alla mänskliga uttrycksformer, med elden och vattnet, de mest fundamentala villkoren för mänskligt liv. Vom Bruch använder högteknologin för att, paradoxalt nog, skapa närhet. Han hjälper oss att sortera i den splittrade världsbild som till största delen förmedlas till oss via flimrande bildskärmar, allt på en gång.

Men Klaus vom Bruch är inte enbart tekniker – i sin kärlek till ”naturligheten” strävar han efter den rena mellanmänskliga kommunikationen. Han ”missbrukar” elektroniken tills den når oss på samtalsnivå. Samtidigt krävs det omfattande tekniska lösningar för att Toshikatsu Endos naturnära konst ska fungera, rena våra ögon. Motsättningen natur-kultur upphäver de båda och tillsammans blev deras utställningar i Malmö Konsthall en total översyn av vår tillvaro, där den s.k. civilisationen existerade samtidigt med det som kallats primitivt. Tiden var inte längre en rät linje – den var en brinnande cirkel!

Två personer står i en uppgrävd cirkel i Magistratsparken utanför Malmö Konsthall. I förgrunden av fotot syns en grävskopa från en grävmaskin. Några personer står runt om och tittar ner på personerna som jobbar i gropen.
Fotograf: Malmö Konsthall
Toshikatsu Endo står i den uppgrävda cirkeln och sprutar eld på cirkelväggen. Han är iklädd en vinröd mössa, ljusgrön klädsel och svarta stövlar.
Fotograf: Malmö Konsthall
Ett av Toshikatsu Endos verk, en gorp i marken där en eld utlösts.
Fotograf: Malmö Konsthall
Artikel från tidningen om Toshikatsu Endos utställning med rubriken