fbpx
Orange bild med texten "bilder saknas"

Throwing Three Balls in the Air to Get a Straight Line

 - 

I Throwing Three Balls in the Air to Get a Straight Line möts sex konstnärer: Simon Denny (*1982, Nya Zeeland), Mario Garcia Torres (*1975, Mexiko), Thomas Kratz (*1972, Tyskland), Falke Pisano (*1978, Nederländerna), Ryan Siegan-Smith (*1982, Storbritannien) och John Baldessari (*1931, USA).

Den lekfulla titeln är lånad från ett verk av John Baldessari från 1973. Baldessari dokumenterar gång på gång i Throwing Three Balls in the Air to Get a Straight Line sina försök att – med geometrisk precision – kasta tre bollar så högt upp i luften som möjligt. Titeln bestämmer inte bara en handling, som vem som helst kan utföra, utan den styr också vår tolkning av de nästan abstrakta bilderna av bollarna i Baldessaris film.

Baldessari lyckas med mycket enkla medel ifrågasätta olika aspekter av den konceptuella konstnärliga processen, dvs. hur idéer och tankar bidrar till att konst blir till. Den absurda poesin i hans verk antyder på ett humoristiskt vis ett sätt att reflektera kring ett verks idé- och bildmässiga aspekter.

I utställningen på Malmö Konsthall visas dock ett annat viktigt videoverk av konceptkonstnären Baldassari från 1972: Baldessari Sings LeWitt. Här sjunger Baldessari den amerikanske konstnären Sol LeWitts berömda Sentences on Conceptual Art – 35 satser, där han förklarar vad konceptkonst* är för honom och hur en konceptkonstnär bör arbeta. LeWitt skrev satserna 1968. Baldessari använder välkända melodier inklusive USA:s nationalsång, som om han därigenom försöker göra LeWitts sentenser mer tillgängliga. Resultatet blir i kraft av sin absurditet närmast det motsatta och förvandlas till en kommentar till LeWitts manifest.

De sex konstnärernas verk i utställningen fokuserar på idéer som föds ur idéer – sådana som, då och då, direkt avslöjar sina egna betingelser och därigenom belyser vår historia och konstens historia på nya sätt. Verken skapar en lös dialog kring den synliga processen att göra det egna mediets olika parametrar förenliga – som Baldessari gör i Throwing Three Balls in the Air to Get a Straight Line. Genom att vara medvetna om sin historiska kontext belyser Simon Denny, Mario Garcia Torres, Thomas Kratz, Falke Pisano och Ryan Siegan-Smith i sina verk på nytt konstens historia och går samtidigt i dialog med samtidskonsten.

Residency Far Away So Close (RFASC) är ett projekt som ska uppmuntra samarbeten mellan Skånes regionala konstscen och internationella professionella curators. RFASC strävar efter att skapa en miljö, där curatorn kan förverkliga sitt projekt, och vill tillhandahålla en plattform för att undersöka samarbetsformer för institutioner och frilanscuratorer.

*konst där idén är det centrala och inte konstverkets form eller material

Curator: Dorothea Jendricke, Tyskland