fbpx
Orange bild med texten "bilder saknas"

The Hamsterwheel

 - 

The Hamsterwheel (hamsterhjulet/ekorrhjulet) är ett utställningsprojekt initierat av den österrikiske konstnären Franz West och presenterades ursprungligen på Venedigbiennalen 2007. Utställningen omfattar målningar, skulpturer, installationer, filmer, textverk med mera av ett trettiotal konstnärer. Videoverken är utvalda i samarbete med Veit Loers. Den har sedan dess visats på Festival de Printemps de Septembre, Toulouse, och Centre d’Art Santa Monica, Barcelona. På varje plats där utställningen visas förändras presentationen av verken och deras relation till varandra dramatiskt.

Hamsterhjul är motionsleksaker för hamstrar och andra gnagare. Hamsterhjul tillåter gnagare att springa även då deras utrymme är begränsat. Det är en rörelse som inte leder någon vart och som inte har någon avsikt att göra det. Rörelse bara för rörelsens egen skull. Rörelse på grund av behovet av att röra sig – till exempel som vi människor gör på gymmet (några maskiner erbjuder till och med tv-apparater för att roa oss).

”Vad titeln beträffar handlar The Hamsterwheel verkligen om lek och spel. Den driver inte bara med konstscenen utan också med konstnärerna själva. Vi jäktar alla omkring i ett halsbrytande tempo men kommer ingenstans […] ett väldigt nytt spel sattes i rörelse varje gång, utan att kuratorer behövde blanda sig i, och enbart av vår egen automatiska påverkan.” Jean-Marc Bustamante, april 2008.

The Hamsterwheel kan uppfattas som en lekfull kommentar till livets hjul – livet som konstnär. Ett hjul där vi kämpar för att komma framåt, att komma ifatt. Som alltid tar oss framåt och samtidigt och till slut – ingenstans. Utställningen försöker visa konst som turbulens. Konst såsom en spontan och icke-hierarkisk samarbetsinstallation. Konst som en kaotisk scen där genrer och uttryckssätt är installerade intill, och överlappande, varandra.

Bildkonsten utsätts i allt högre grad för tolkningshysteri och grupputställningar anordnas vanligtvis för att illustrera ett syfte eller belysa ett tema. The Hamsterwheel ställer frågan om konstens mening på prov.

Utställningen för samman konstnärer, vars verk är förenade på ett dunkelt vis. Är det tillfälligheter som fört dem samman? Förmågan att av ren slump göra en upptäckt. Gamla kompisnätverk? Fallgropar längs en karriärbana mellan dementia praecox (schizofreni) och dementia senilis (senil demens)? Hur som helst, sammanhang avslöjar sig, när konkreta livssituationer betraktas och förenar konstnärer från olika riktningar. Verken är tänkta att utveckla sin aura på grundval av just en brist på tematiska sammanhang. Inget urval har gjorts med anledning av aktuella kriterier. Konstnärer valde andra konstnärer, vänner, curatorer, efter bästa förstånd, nycker, förkärlek och diskretion, som de tyckte var lämpliga för den här utställningen. Möten mellan konstnärerna och deras verk är det viktigaste i The Hamsterwheel.

Genom hela Franz Wests konstnärskap är publikens medverkan viktig och den uppmuntras att handskas och interagera med hans skulpturer. I The Hamsterwheel deltar West själv med skulpturalt arrangerade sittplatser som också driver med och motsäger hans egen titel – då själva sittandet (och njutandet av de andra konstnärernas verk i utställningen) är fjärran från den ändlösa rörelsen i The Hamsterwheel.

Medverkande konstnärer: John Bock, Jean-Marc Bustamante, Marcus Coates, Urs Fischer, Peter Fischli/David Weiss, Olivier Garbay, Gelitin, Douglas Gordon, Rachel Harrison, Georg Herold, Christian Jankowski, Mark Leckey, Erik van Lieshout, Sarah Lucas, Jonathan Monk, Maurizio Nannucci, Paola Pivi, Rudolf Polanszky, Anselm Reyle, José Ruiz Gonzalez, Tamuna Sirbiladze, Annika Ström, Una Szeemann, Piotr Uklanski, Hans Weigand, Franz West, Toby Ziegler, Ralf Ziervogel, David Zink Yi, Thomas Zipp