fbpx
Mörk bild från en performance med ljuseffekter i rött och lila

The Alien Within – A living laboratory of Western society

14.11 2015 – 1.3 2015

Som en reaktion på den rådande politiska utmattningen och omfattande bristen på stabilitet i det allmänna politiska klimatet i och omkring Europa utforskar The Alien Within det västerländska samhällets framtid, i synnerhet hur dess strukturer äventyras av ett medvetet utnyttjande och politiserande av rädslan som en ny norm.

I ett sådant scenario uppkommer många frågor: Bör konsten utan omsvep ställa obekväma frågor och tvinga oss till att ta ställning? Kan det tygla våra demoner och driva ut våra obehagliga rädslor för gott? Utgör rädslan grunden för en europeisk kosmopolitism på 2000-talet som kan konfrontera begäret efter styrning och obetvinglig paranoia? Kan en mellanstor skandinavisk stad som Malmö representera denna modell och hyllas för det?

The Alien Within är ett ambitiöst projekt som förverkligats i nära samarbete med Goethe-Institut. Projektet, som tar sin näring ur Malmös multikulturalism, skapar en ”think tank” (tankesmedja) kring den eklektiska multimediainstallationen Animatograph – Icelandic Edition. Destroy Thingvellir (2005) av den tyske teaterregissören, filmskaparen och bildkonstnären Christoph Schlingensief (Oberhausen, Tyskland, 1960 – Berlin, Tyskland, 2010). Installationen inramas av dokumentärt material som presenterar dess uppkomst och utveckling i relation till ett urval av Schlingensiefs mest politiska verk.

Under sin livstid producerade den tyske filmskaparen, konstnären, skådespelaren, teater- och operaregissören Christoph Schlingensief en imponerande samling verk som åsidosatte alla konstnärliga genrer och medier samt det linjära berättandet, ifrågasatte publikens vanor, undersökte politiska frågor och skapade ständigt offentlig debatt. Hans verk växlade från oberoende film till produktioner av viktiga teaterstycken, tv-program och politisk performance som senare ledde till hans fängslande storskaliga multimediainstallationer inom bildkonsten. Mellan 2004 och 2007 regisserade han Richard Wagners opera Parsifal för de berömda Bayreuthfestspelen i Tyskland. Hans främsta teaterstycken inkluderar Remdoogo – Via Intolleranza II, Bayerische Staatsoper, München, 2010; The Flying Dutchman, Amazon Theatre, Manaus, 2007; Kaprow City, Volksbühne, Berlin, 2006; Kunst & Gemüse, A. Hipler, Volksbühne, Berlin, 2004; Hamlet, Schauspielhaus, Zürich, 2001; Bitte liebt Österreich, Wiener Festwochen, Wien, 2000. År 2011 representerade han Tyskland vid den 54:e Venedigbiennalen och belönades med Guldlejonet för sin ”intensiva, engagerade multidisciplinära verksamhet”, som juryn uttryckte det. Hans senaste retrospektiva utställningar omfattar MoMA/PS1, New York, 2014; Kunst-Werke Institute for Contemporary Art, Berlin, 2013; Basis voor Actuele Kunst, Utrecht, 2012; Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warszawa, 2012 och Haus der Kunst, München, 2007.

Animatograph är Schlingensiefs första presentation på en konstinstitution i Skandinavien och en av hans få installationer som behållits intakt. Den beställdes inför 2005 års Reykjavík Arts Festival av Thyssen-Bornemisza Art Contemporary i Wien och är en storskalig roterande öppen scen som kombinerar byggnadselement, rekvisita och skärmar. Animatograph vittnar om konstnärens fantastiska förmåga att undergräva de traditionella medierna konst, film och teater. Den är ett performancekonstverk såväl som en projektionsduk som kan placera besökarna i filmiska scener och visa hur verkligheten omsluter fiktionen. Här överöses besökarna av en kaotisk samling starka bilder utan någon egentlig handling; de blottar en civilisationernas kamp på religiös, politisk, historisk och personlig nivå. Europeiska traditioner och nordiska myter överlappar hedniska andar, sagoomspunna hjältar och afrikanska schamanistiska seder: från de isländska och tyska episka dikterna Eddan och Nibelungenlied (Nibelungensången) till Richard Wagners operor via den demokratiska parlamentarismens vagga på Island och Tyska Sydvästafrikas barbariska styre i Lüderitz, Namibia, före 1915. Som en ”själens skribent” skildrar Animatograph 2000-talets mänskliga natur och som ett ”synorgan” återger den intryck av stadens verkligheter, omvandlar dem och sänder ut dem igen i ett kaotiskt kosmos som återspeglar de olikartade kontexter i vilka installationen visats. Stadd i ständig förändring symboliserar dess roterande scen den obestämbara beskaffenheten hos de sociala systemen världen runt.

Med inspiration hämtad från Schlingensiefs experimentella idéer förvandlas The Alien Within till en förutsättningslös plats för utforskning. Under projektets gång kommer föredrag, filmvisningar, konserter och performance att framföras av svenska och internationella konstnärer såsom, bland andra, Tania Bruguera, The Errorists (Hilary Koob-Sassen och Andreas Köhler), Jeuno JE Kim och Ewa Einhorn samt den oberoende teatergruppen Institutet, såväl som av framstående forskare som filmskaparen och teoretikern Trinh T. Minh-ha och sociologen Saskia Sassen. Deras bidrag utgör försök att väcka debatt om sådana ämnen som utarbetandet av en framtid för kosmopolitismen, rädslans förmåga att skapa bilder och omforma mediernas och samhällets mekanismer, samt den tidlösa debatten om förbindelsen mellan konst och politik.

”Think tank” (tankesmedjan) är avsedd att fungera som ett laboratorium där sociopolitiska situationer, kulturtraditioner och konstnärliga metoder förstärker och övermålar varandra. Dessa analyseras genom det objektiv som utgörs av Malmös särskilda urbana inramning, där nästan en tredjedel av invånarna är födda utomlands – en för närvarande stigande trend – och där planeringsstrategerna har byggt bort vårt sönderfallande postindustriella förgångna i hopp om att locka till sig kunskapsbaserade industrier. Detta har lämnat kvar olösta problem som rör stadens historia av immigration och etnisk segregering, som nu står i centrum för en intensiv offentlig debatt. Avsikten med The Alien Within är att undersöka hur varje enskild person aktivt skapar den värld vi tillsammans lever i. Detta görs genom att reflektera över framåtblickande modeller för dagens västerländska samhälle, samtidigt som publiken får möjlighet att ta ansvar för världen som den är och hylla den kosmopolitiska struktur som utgör Malmö Konsthalls egen urbana verklighet.

Schlingensief’s Animatograph visas i samarbete med Thyssen-Bornemisza Art Contemporary i Wien.
Schlingensiefs övriga verk och dokumentation i utställningen visas i samarbete med Estate of Christoph Schlingensief / Aino Laberenz. Tack till Filmgalerie 451 och Hauser & Wirth.

Deltagandet i ”think tank” (tankesmedjan) av Jeuno JE Kim/Ewa Einhorn och Trinh T. Minh-ha sker i samarbete med Inter Arts Center, Malmö, och organiseras i anslutning till symposiet Tacit or Loud: where is the knowledge in art?.
Tania Brugueras deltagande i ”think tank” (tankesmedjan) sker i samarbete med Statens Scenekunstskole, Köpenhamn, och med stöd av Iaspis.

Ett projekt av Malmö Konsthall i samarbete med Goethe-Institut.
Institutet medverkar med stöd av Inkonst, Malmö.
Projektet fick inledningsvis stöd av Index – The Swedish Contemporary Art Foundation, Stockholm.