fbpx
Svartvitt fotografi av en del av personerna som medverkade i samlingsutställningen Sydnytt. Personerna står uppradade och kollar in i kameran.
Från vänster: Barbro Hemer, Lars Embäck, Annika Eriksson, Jonas Högström, Maria Backlöf, Jan Åke Andersson, Kari Mjåtveit, Mell Gran, Marianne
Andersson, Gertrud Alfredsson, Torbjörn Limé, Thomas Holm, Gunnar Sandin, Gertie Månsson. Fotograf: Helene Toresdotter

Sydnytt

30.11 – 19.1 1992

Malmö är på väg att bli en betydande konststad, skriver dåvarande konsthallschef Sune Nordgren i förordet till katalogen om utställningen. Alltfler av de unga konstnärerna väljer att stanna i Malmö för sin utbildning och sin fortsatta yrkesverksamhet. Samlingsutställningen Sydnytt återkom under november -92 med trettio nya konstnärer. Utställningen manifesterade det nyskapande och den vitalitet som utgår från den sydsvenska regionens konstliv. Hela det mångfacetterade spektrumet av uttrycksmedel som den unga konsten arbetar med visades i Malmö Konsthall: måleri, skulptur, grafik, teckning, foto och video. 

Fem år efter första Sydnytt-utställningen var det dags igen. Att ha möjlighet att än en gång presentera en sydnytt-utställning med så många olika konstnärer understryker påtagligt den kreativitet och vitalitet som finns i den södra regionen. En arbetsgrupp från konsthallen förhörde sig noga med en bred referensgrupp utanför huset, därefter utkristalliserades trettio konstnärer. Det skulle kunna ha varit några till – men om antalet konstnärer utökats hade det inskränkt på de utrymmen och kollektioner som krävs för att nya konstnärskap ska komma till sin rätt. 

Skarven mellan 70- och 80-talet präglades av en formmässig och intellektuell reaktion mot den internationella minimalismens kyliga estetik, som förnekade det subjektiva och lyfte fram det autonoma konstverket. Den första sydnytt-utställningen 1987 visade exempel på hur det häftiga och vilda måleriet följdes av en konst som är mer kontrollerad och mer precis i sina uttryck och former, med en estetik som tillhör 1980-talets informationssamhälle. Det emotionella har ersatts av en intellektuell analys av samhällets tecken och koder, vilket inte endast gäller den fotografiska bilden utan även måleriet och speciellt skulpturen. 

Läs mer om första Sydnytt-utställningen här.

Svartvitt fotografi av en del av personerna som medverkade i samlingsutställningen Sydnytt. Personerna står uppradade och kollar in i kameran.
Från vänster: David Krantz, Alain Bonneau, Agneta Werner, Kerstin Winberg, Nina Bondesson, Michael Johansson, Carin Carlsson, Åsa Maria Bengtsson, Arnold Hagström, Anna Bring, Håkan Berg, Niklas Hellberg, Mats Holgersson, Eva Larsson, Bjørn Wangen. Fotograf: Helene Toresdotter