fbpx
Grova trästolar med kuddar i glada färger står runt ett bord i konsthallen. En flagga i rött, grönt och vitt hänger över bordet.

Sven Augustijnen

 - 

Den belgiske konstnären Sven Augustijnen är känd för sina filmer. Hans senaste långfilmsdokumentär Spectres (2011) ger en kritisk bild av Belgiens koloniala förflutna i Kongo baserad på kulturella och historiska analyser. I Sverige kommer Kongo alltid att förknippas med den mystiska flygolycka som krävde FN: s generalsekreterare Dag Hammarskjölds liv 1961. Femtio år senare vänder Sven Augustijnen sin kamera mot ett annat mörkt kapitel i avkoloniseringen av Belgiska Kongo: mordet på Patrice Lumumba, Kongos första demokratiskt valda premiärminister.

Huvudpersonen i Spectres är Jacques Brassinne de La Buissière, en tidigare högt uppsatt tjänsteman i den politiska och humanitära ”rysare” som utspelade sig efter det förhastade beslutet om avkolonisering, maktöverföring och de konflikter, vilket ledde fram till fängslandet och avrättningen av Patrice Lumumba den 17 januari 1961.

Jacques Brassinne har skrivit en doktorsavhandling om den serie händelser som förde till denna tragedi, och han kallades som vittne av den parlamentariskt tillsatta utredningskommissionen. Tack vare sin position vid denna tid och sina grundliga efterforskningar kring fakta rörande de historiska händelserna kan man säga att han har en särställning som ”berättarperson”. Han förkroppsligar den förvirring hos alla dem som berörts av dessa traumatiska och dramatiska händelser, som relaterar till frågor om ”ansvar” och ”skuld”. Med hjälp av denna reseskildring lägger Jacques Brassinne fram rön som han har finslipat under 30 år och tagit upp vid möten och minneshögtider med de sista överlevande, som alla är vittnen eller släktingar till huvudpersonerna

Titeln Spectres refererar till den franske filosofen Jacques Derridas bok Spectres de Marx (1993) (Marx spöken). Derrida diskuterar återkommande gengångare, spöken från det förflutna, som återkommer i nuet om och om igen. Augustijnens projekt visar att Europa ännu inte har kommit till rätta med sina spöken – koloniala historier som fortfarande har inflytande på våra liv och vårt sätt att tänka. Utställningen presenterar olika objekt ur Brassinnes privata arkiv: fotografier från avrättningsplatser som togs under 1960-talet och 1980-talet, historiska föremål och ljudklipp. Utställningen kompletteras med en översiktlig katalog som rymmer bakgrundsmaterial, fotografier och texter, däribland Cher Pourquoi Pas? (2007). Här tar Augustijnen hjälp av tidskrifter från tidigt 1960-tal för att ifrågasätta journalisternas roll i skildringen av de historiska händelserna och kritiserar även en nyligen publicerad betraktelse över Dag Hammarskjölds död.

Sven Augustijnen (1970, Belgien) bor och arbetar i Bryssel. Han har studerat vid Kungliga Konstakademien i Antwerpen, Hoger Sint-Lukas Instituut i Bryssel och vid Jan van Eyck Akademien i Maastricht. Hans arbete är i huvudsak inriktat på porträttraditionen och dess flytande gränser mellan fiktion och verklighet. Hans filmer har bland annat visats på utställningar och festivaler i Aten, Bryssel, Fribourg, San Sebastian, Siegen, Rotterdam, Tunis, Tel Aviv, Tokyo och Vilnius. År 2007 deltog han i Documenta 12 magazines. Filmen Spectres har fått mycket uppmärksamhet internationellt och under 2011 fick Augustijnen the Events Arts Prize.

Ingår i Fotografi i Fokus.