fbpx
Porträtt av Susan Philipsz som står i konsthallens ljusschakt.

Susan Philipsz

 - 

I sin första separatutställning i Norden tar sig den skotska konstnären Susan Philipsz an varenda kubikcentimeter av Malmö Konsthall. Philipsz arbetar huvudsakligen med ljud, film och rum och tar i sina arbeten utgångspunkt i spänningsfältet mellan det subjektiva och det kollektiva minnet av populärmusik, politiska sånger och filmiska upplevelser.

Genom redan kända sånger, musik- och filmteman fångar Susan Philipsz sin publik mellan det allmänna och det privata och tar oss med på en resa in i vårt eget minne. Hon hämtar inspiration från litteratur och musik och har exempelvis återinspelat hela David Bowies album Ziggy Stardust a capella. Philipsz tolkningar skapar på det sättet minnesförskjutningar som framkallar många olika associationer och påminner publiken om allt från tonårseufori, drömmar, ensamhet till privata stunder i duschen.

”With my work I am trying to bring an audience back to their environment, not the opposite. What I am trying to do is make you aware of the place you are in while heightening your own sense of self.” Susan Philipsz

Sångerna presenteras ofta på offentliga platser och i situationer där man minst förväntar sig dem, såsom i ett snabbköp, en biograf, en gångtunnel eller i en hamn i San Sebastian. Sångerna är inte perfekta, som om en professionell sångare skulle ha sjungit dem, och det är en av kvaliteterna hos Philipsz tolkningar. En annan är sättet de förhåller sig till det rum, den arkitektur och den sociala kontext som de placeras i.

Verket The Dead tematiserar ämnen som förlust och minne. The Dead refererar till berättelsen med samma namn som James Joyce skrev 1906-1907, och till John Hustons filmatisering från 1987. Verket har presenterats som ljudspår till en projicerad helt svart 35 mm film, som bara bryts av tillfälliga vita fläckar. Avsaknaden av bild skapar ett mentalt rum åt betraktaren vari egna privata minnen och förluster kan placeras, men sången utmanar också vårt kollektiva minne genom det narrativa och det filmiska.

Susan Philipsz arbetar ofta utifrån utställningsplatsens arkitektur och historia.
Till Malmö Konsthall gör hon ett nytt verk specifikt för Klas Anshelms 30 år gamla byggnad och gör konsthallen synlig på ett sätt som vi aldrig upplevt förut .

Susan Philipsz är född 1965, Glasgow, Skottland och bor och arbetar i Berlin. Hon har ställt ut i många internationella sammanhang, bland annat på Manifesta 3, Ljubljana, Slovenien (2000); The Irish Museum of Modern Art, Dublin (2001); Museum of Contemporary Art, Lyon, Frankrike (2002); Kunstverein Arnsberg, Tyskland (2004); Hamburger Bahnhof, Berlin (2004); Westfälischer Kunstverein, Münster, Tyskland (2004); och Ikon Gallery, Birmingham, England (2004). I år har Philipsz fått i uppdrag att göra offentliga verk för Dundee Contemporary Fine Arts, Skottland; Kölnischer Kunstverein, Köln, Tyskland; och i Nicosia på Cypern.