fbpx
Lila bild med texten "bilder saknas"

Sune Jonsson

 - 

Fotografen och författaren Sune Jonsson har varit verksam i över ett halvt sekel. Med kameran har han närmat sig, skildrat och dokumenterat livet, framför allt i norrländska byar. Vi möter jordbruk som idag antingen har effektiviserats, expanderat eller försvunnit; lanthandeln som lagts ned, verkligheter som känns välbekant men fjärran avlägsen. Framför allt möter vi människorna som Sune Jonsson besökt och fångat genom sin kameralins. Som frusna ögonblick av tiden är Sune Jonssons fotografier dokument över en tid som känns förlorad men egentligen ligger oss nära.

Tiden är ett genomgående tema i Sune Jonssons bilder. Tidens gång tar inte paus, den väntar inte på någon. Tiden bryter ned, plockar isär men skapar också nya människor, nya samhällen, nya bilder. Utställningens titel kommer från Sune Jonssons egen inledning av stycket ”Farbror Viktor än en gång” i boken Timotejvägen från 1961.

Man sitter vid deras köksbord och man tycker mycket om dem.
Och de ställer sin skål med bilder framför en… och tiden blir
ett underligt ting… ett förunderligt ting.

Utställningen på Malmö Konsthall visar ett 70-tal bilder som tidigare visats i två separata utställningar, 35 ögonblick samt Och tiden blir ett förunderligt ting. Fotografier från en produktion som spänner från tidigt 50-tal och 40 år framåt.

Sune Jonsson föddes 1930 i Nyåker och anställdes 1961 av Västerbottens museum som fotograf och fältetnolog. Han arbetade parallellt med flertalet fotoböcker som dokumenterade den försvinnande bondekulturen i Norrland. Utställning är ett samarbete med Västerbottens museum som förvaltar Sune Jonssons fotografier. Sune Jonsson har publicerat ett 20-tal böcker och tilldelades 1993 Hasselbladspriset för sin ”framstående fotografiska gärning”.