fbpx
Mörk bild av filmprojektion på vägg.
James Richards, ”Phrasing”, 2018, tredelad digital projektion. Foto: Frank Kleinbach

SPEED 2

16.3–26.5 2019

”SPEED 2” består av verk som producerats till utställningen av konstnärerna James Richards och Leslie Thornton samt en ”utställning i utställningen” sammanställd av Richards. Här ingår verk av Horst Adelmeit, Tolia Astakhishvili, Adelhyd van Bender, Bruce Conner, Emily Feather, Terence McCormack, Vi Khi Nao, Thomas Zummer och Jens Thornton. Curatorer för ”SPEED 2” är Fatima Hellberg, chef Künstlerhaus Stuttgart och James Richards i samarbete med utställningsdesigner Matt Fitts. Curatorteamet har anpassat utställningen, som visats på Künstlerhaus Stuttgart under 2018, för Malmö Konsthalls utställningsrum.

Kalla kriget som fond

Flera av verken i grupputställningen ger ett intryck av att vara skapade mot bakgrund av kalla kriget, en era präglad av rädsla och självdestruktivitet som emellanåt ter sig kusligt lik vår egen samtid. Utställningen rymmer en atmosfär fylld av manisk energi, en återkommande fascination för röntgen och radioaktiv strålning, av ritualer som förmår förändra medvetandet, samt en systematisk arkivering och dokumentering med paralleller till vetenskaplig forskning.

Två konstnärer möts i ett tredje medvetande

”SPEED 2” har uppstått ur en impuls att samarbeta där en egen spekulativ monolog kan omvandlas till dialogisk praktik. Utställningens två nyproducerade verk – James Richards storskaliga videomural ”Phrasing” och Leslie Thorntons film ”Cut from Liquid Snake” – har uppstått ur detta ”tredje medvetande”, två personers skilda tankesätt i en gemensam skapelseprocess som präglas av samarbete och ifrågasättande. Curatorerna Thornton och Richards arbete med utställningen startade 2017, delvis med utgångspunkt i en gemensam stipendievistelse på CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire), världens största partikelfysiklaboratorium som ligger utanför Genève.

Utställningen är sammanställd och producerad av Künstlerhaus Stuttgart i samarbete med Malmö Konsthall. Den första versionen av SPEED visades 30.6–14.10.2018 på Künstlerhaus Stuttgart.

Två abstrakta runda formationer på svart bakgrund
Leslie Thornton, ”Cut from liquid to snake”, 2018.
Dunkel bild av person som tittar på en stor skärm med en film.
Installationsbild på Malmö Konsthall av Leslie Thorntons ”Cut from liquid to snake”. Foto Helene Toresdotter
Gulnad bild av hand med cigarett som pekar med någn slags mätare på en vägg.
Konstnären Horst Adelmeits konstnärsskap utgör ett av flera i James Richards utställning i utställningen.