fbpx
Färgstark installationsbild av ett hängande konstverk i orange och blått plexiglas, från Siri Aurdals utställning.
Installationsbild från Siri Aurdals utställning Continuum på Malmö Konsthall 2018.

Siri Aurdal: Continuum

26.5–26.8 2018

Continuum är den norska skulptören Siri Aurdals (f. 1937, bosatt i Oslo) hittills största separatutställning. Det är också konstnärens första separatutställning sedan 1980.

Siri Aurdal väckte 2017 stor uppmärksamhet med skulpturen ”Onda Volante” i den Nordiska Paviljongen på den 57:e Venedigbiennalen. Utställningens curator var Mats Stjernstedt, chef för Malmö Konsthall. Skulpturen från den Nordiska Paviljongen visas nu i Malmö Konsthall tillsammans med nyproducerade skulpturer. Dessa verk utgör de senaste tilläggen på över trettio år till den skulpturserie som Siri Aurdal introducerade 1969 inför sitt konstnärliga genombrott, utställningen ”Omgivelser” på Kunstnernes Hus, Oslo.

Influenser från resor i Europa

Siri Aurdal iscensatte med den här skulpturserien en radikal idé om en modulär användning, om ett skulptursystem i ombyggnad. Hon kombinerade detta med radikala tankar om konstens förhållande till arkitektur och till betraktare, med insikten om det sociala sammanhang som konstverket erbjuder. Hon var vid det tillfället påverkad av idéströmningar hon stött på under vistelser och resor i det tidiga sextiotalets Europa.

Kombination av verk

Malmö Konsthall visar även ”Intervju” (1968–2018) som byggts om med konsthallens öppna rum i åtanke. Inför visningen i Malmö har verket förstärkts och byggts samman med ”Conversation” (2018). Det är verk utförda i transparent, färgat plexiglas som ledsagar betraktare i ett upplöst rum mellan hängande mobiler och labyrintiska formationer.

Kännetecknande för Aurdals verksamhet vid slutet av sextiotalet var till exempel valet av nya industrimaterial – plexi och en typ av förstärkt glasfiber, producerad för Norges oljeindustri i slutet av sextiotalet. Glasfibermaterialet sågas itu enligt konstnärens originalritningar och formas sedan till kombinationer av böljande, möbiusliknande formationer.

Presentationen i den Nordiska Paviljongen på Venedigbiennalen innebar för Siri Aurdal ett internationellt uppmärksammat genombrott. Den bekräftade återgången till arbetet som konstnär efter ett längre uppehåll, en återgång där några första, viktiga steg togs i Oslo i tidsperioden 2013–2016.

Banbrytande konst på sextiotalet

Utställningstiteln ”Continuum” indikerar, liksom Siri Aurdals verksamhet i stort, möjligheten till förändring. Potentialen till förändring påverkas av rumsliga förutsättningar – av de möjligheter och begränsningar som arkitekturen erbjuder. Siri Aurdals intention om att förena formella och geometriska formbeslut med social interaktion var något av ett unikt ställningstagande i det sena sextiotalets skandinaviska konstliv. Hennes idéer innebar viktiga kliv framåt, och efter en tillfällig frånvaro har de återvänt för att fortsätta påverka och upplevas.

Information

Vernissage 25.5 kl. 18–21.
På Skissernas Museum i Lund visas samtidigt utställningen Siri Aurdal/ Eline Mugaas, med vernissage torsdagen den 24 maj kl 18-21.