fbpx
Rosa bild med texten "bilder saknas"

SHOW OFF

 - 

När Malmö Konsthall håller stängt för ombyggnad förs konsten ut i det offentliga rummet. Med start 1 augusti visas verk av sex internationellt verksamma konstnärer/ konstnärsgrupper på billboard-tavlor runtom i Malmö. Sociala, politiska och historiska strukturer är utgångspunkt för många av verken – som möter publiken på olika platser och mitt i vardagen.

SHOW OFF presenteras i Malmö stad, i anslutning till områdena: Herrgården, Holma-Kroksbäck, Lindängen, Seved och Segevång. Medverkande konstnärer är Haris Epaminonda (Cypern), Meriç Algün Ringborg (Turkiet/Sverige), Nevin Aladağ (Turkiet/Tyskland), Olivia Plender (England), Runo Lagomarsino (Sverige) och Superflex (Danmark).

SHOW OFF är ett samarbete med Malmö stad och Point Centre for Contemporary Art på Cypern.

——————————–
OM KONSTNÄRERNA
——————————–

Haris Epaminonda (f. 1980, Cypern. Bosatt i Berlin) arbetar främst med collage, videokonst och fotografi. Utgångspunkten för hennes papperscollage är material från böcker och tidningar från 1950- och 60-talet. Epaminondas verk pendlar mellan en verklig och en potentiell eller illusorisk historia/framtid. Detta skapar en poetisk, surrealistisk och kuslig labyrint, som om det funna och omarbetade materialet vore ett kryphål i tiden. För utställningen i Malmö presenterar Epaminonda två drömlika och exotiska landskapsfotografier.

Meriç Algün Ringborg (f. 1983, Turkiet. Bosatt i Stockholm) arbetar ofta konceptuellt och med text. Sedan flytten från Turkiet till Sverige har Ringborg ofta använt sina egna erfarenheter av att försöka bli europeisk medborgare som utgångspunkt. Hon fokuserar på rådande strukturer i livet, såsom byråkrati, språk och tillhörighet. Hennes två bidrag är kopplade till frågan om medborgarskap och ställer frågorna: ”Om du bor i ett annat land än ditt ursprungsland, har du då tillåtelse att återvända till det landet?” och ”Lever du och din partner i ett genuint och stabilt förhållande?”. Båda är en del av hennes encyklopediska verk The Concise Book of Visa Application Forms, som består av frågor tagna från visumansökningar till världens alla länder.

Nevin Aladağ
(f. 1972, Turkiet. Bosatt i Berlin) arbetar med skulptur, video, installation och performance. Genom video och performance undersöker och utmanar hon föreställningar om det offentliga rummet. Konstnären har också arbetat med vad hon ser som alternativa urbana språk. I en rad verk ifrågasätter och studerar hon sociala relationer, identitet och kulturella symboler. De senaste åren har Aladağ utvecklat en ny samling fotografiska verk titulerade Best Friends, som kommer att visas i Malmö. Serien dokumenterar par i offentliga miljöer; inte kärlekspar, utan människor som identifierar sig med sina nära vänner så mycket att de börjar visa sin symbios genom klädkoder.

Olivia Plender (f. 1977, England. Bosatt i Berlin) arbetar forskningsbaserat. Hon undersöker och ifrågasätter politiska, historiska, utbildningsrelaterade och sociala strukturer samt hierarkier i samhället. Plenders verk består av böcker, installationer, texter och teckningar där frågor om makt ständigt granskas och dissekeras. Plender presenterar två olika billboard-tavlor med frasen ”Sanningen själv talar genom mig” – en text som refererar till sig själv, men samtidigt ställer frågor om ”auktoritetens röst”.

Runo Lagomarsino (f. 1977, Sverige. Bosatt i Malmö och São Paulo) är intresserad av att utmana diskursiva och historiska mekanismer. Han ifrågasätter representationsmodeller som traditionellt använts som verktyg för att förmedla sanningar och politiska ideologier. I sina verk reflekterar konstnären ofta över konsekvenserna av en kolonialhistoria som fortfarande gör sig märkbar i samtiden. Lagomarsino använder sig av text, fotografi, video och funna objekt – såsom tändstickor, kartor, diabilder och naturtillgångar som solen – för att skapa sina konceptuella och poetiska verk. Hans bidrag består av en billboard med frågan ”Är vi folket som vi väntar på?” bredvid en reproduktion av Jean-Léon Gérômes målning Bonaparte Before the Sphinx (ca 1868).

Superflex (gr. 1993 av Bjørnstjerne Christiansen, Jakob Fenger och Rasmus Nielsen, Danmark. Bosatta i Köpenhamn och Stockholm) beskriver sina projekt som verktyg; modeller eller förslag som aktivt kan användas och modifieras av användaren. Genom sina verk och utställningar försöker Superflex utforma alternativa modeller för skapandet, spridningen och upprätthållandet av sociala och ekonomiska strukturer. De undersöker ofta finansiella, ekonomiska och lagliga strukturer och ifrågasätter deras auktoritet. Show Off presenterar ett nytt verk av gruppen föreställande ett manipulerat euromynt – en symbol för den europeiska valutan, men utan något faktiskt värde.