fbpx
En person i ett svagt upplyst rum rör vid och omsluter sig av tyger i en danslik rörelse.
Kollaborativets utställning ”Röra!” visas i C-salen sommaren 2024. Foto: Johan Danielsson

Röra!

1.6–21.8 2024

Att röra, beröra och göra rörelse. Inuti och runt om. Känna, klämma, krama, titta, lyssna, låta, uppleva och finnas till. I utställningen ”Röra!”, producerad av Kollaborativet, medverkar elever från Valdemarsro anpassade gymnasieskola. Utforska rummet, materialen, livet och tillsammansskapande utifrån var och ens unika förmågor!

Kollaborativet är en scenkonstgrupp som skapar sinnlig och omslutande scenkonst för och tillsammans med barn och unga med varierande funktioner och förmågor. Under hösten 2023 genomförde Kollaborativet en medskapande konstnärlig process tillsammans med elever och pedagoger på Valdemarso anpassade gymnasieskola i Malmö. Processen pågick under tolv veckor på plats på skolan. Känselsinnet och vår upplevelse av rörelse undersöktes tillsammans med eleverna i mötet med olika material och objekt, ljusförändringar och ljudskapande i rummet. 

Processen lade grunden för scenkonstupplevelsen ”Mellan oss emellan” som hade premiär i mars på Inkonst i Malmö. I utställningen ”Röra!” finns dokumentation i form av foto, film och ljud från processen med eleverna på skolan samt från spelperioden av ”Mellan oss emellan” på Inkonst.

Synliggör barn och unga med funktionsnedsättningar

Med utställningen ”Röra!” vill Kollaborativet synliggöra barn och unga med funktionsnedsättningar i deras kreativa processer och låta dem ta plats på Konsthallen som offentligt rum. Samtidigt är intentionen att erbjuda barn och unga en plats där var och ens unika sätt att interagera och uppleva världen är välkommet och väntat.

”Röra!” riktar sig både till familjer som har barn med funktionsnedsättning såväl som till andra människor i samhället som har liten eller ingen kunskap eller kontakt med den breda gruppen barn och unga olika funktionsnedsättningar. Förhoppningen med utställningen är dessutom att konstinstitutioner ska inspireras till att öppna upp sina verksamheter för fler och att kunskap, mod och öppenhet för mångfald ska öka.

Till Kollaborativets hemsida

Kollaborativet är ett scenkonstkollektiv verksam i gränssnittet mellan rörelse, performance och bild-/installationskonst. Signifikativt för Kollaborativet är att gruppen skapar sinnlig scenkonst, kontinuerligt genomför medskapande processer med barn och unga med funktionsvariationer och deras pedagoger samt för en pågående dialog med forskare.

Aktuell information

Utställningen visas i C-salen under perioden 1.6–21.8 2024. Fri entré.

En konstnärlig bild av människor i rörelse i ett rum med dämpad belysning i toner av lila, blått och rosa.
Foto: Johan Danielsson
Ett rum som badar i blått ljus med en person i rullstol längst in. Rummet är omslutet av mjuka tyger formade som en grotta.
Foto: Johan Danielsson.