fbpx
Giganstiska mörka skulpturer som påminner om missiler tronar i hallen. Man skymtar ord på verken och väggarna så som brons, järn mm.
Robert Morris. Malmö Konsthall, 1984. Fotograf: Malmö Konsthall

Robert Morris

29.6 –19.8 1984

Idén till skulpturinstallationen väcktes, då Morris fick veta möjligheten att demontera golvet i konsthallens ljusschakt. Den minimalistiske konstnären installerade tre stora järnrör, varav det ena, som var 10 meter långt, sänktes ner genom golvöppningen. De fallosformade rören, symboliska robotar eller missiler, visade konstnärens ställningstagande mot kärnvapen.

Installationens titel Genom tiderna med honom, genom tiderna utan henne var målad på de grå väggarna och orden sten, brons, järn var målade på de mörkgrå metalliska rören. Begrepp, vilka för tankarna till tidigare historiska epoker och kritik mot manliga strukturer, som manifesterar sig på ett hotfullt sätt.

Konstnären Robert Morris går med en kofot i arbetet med att instellera sin utställning på konsthallen.
Konstnären övervakar när konsthallens golv öppnas. Malmö Konsthall, 1984. Fotograf: Malmö Konsthall
En person ser ut att placera en kabel i ett gigantiskt rör.
Mycket arbete inför utställning. Malmö Konsthall, 1984. Fotograf: Malmö Konsthall
Två personer hjälps åt med att placera en vit låda under ett gigantiskt rör.
Ett gemensamt krafttag för att färdigställa utställningen. Malmö Konsthall, 1984. Fotograf: Malmö Konsthall