fbpx
Installationsbild av breda plastremsor fyllda med kryddor som sträcker sig från ljusschaktets fönster och ned till golvet.

Rivane Neuenschwander

 - 

Brasilianskan Rivane Neuenschwander (f. 1967) undersöker i sina poetiska verk teman som kommunikation, migration och konsumtion. Hon arbetar framförallt med installation, film och fotografi. Hennes konst äger en säregen sensibilitet och bygger inte alltid bara på det visuella, utan också på ljud, doft och känsel.

Neuenschwander fascineras av naturen och hur naturen är uppbyggd. I hennes verk kan levande organismer (fiskar, papegojor och myror) eller spår av något levande spela en central roll. Hon intresserar sig speciellt för naturens dolda och kaotiska krafter, krafter som människan inte fullt ut kan kontrollera. Precis som i naturen finns det ofta i hennes verk ett element av slump. Verk är föränderliga och ibland interaktiva.

Det föränderliga och obeständiga går igen i hennes val av material som torkade kryddor och fruktskal, vars doft och kraft försvinner eller om man så vill dör med tiden; vattendroppar, som faller och tycks försöka fånga tidens gång, eller såpbubblan, som sakta flyger genom luften under sitt korta evighetsögonblick. Parallellen till våra egna liv är tydlig. Människan är också ett föränderligt material och likt såpbubblan är det bara ett tunt membran som skiljer vår inre verklighet från den yttre – det subjektiva från det objektiva.

Utställningen på Malmö Konsthall – Neuenschwanders första i Nordeuropa – innehåller både äldre verk och nya platsspecifika installationer. Verket Alarm Floor / Alarmgolv är inspirerat av det så kallade ”näktergalsgolvet” i Ninomaru-palatset i Kyoto, ett av världens tidigaste alarmsystem. Tillsammans med gruppen O Grivo har hon konstruerat ett spelande golv, där golvbräderna fungerar som gigantiska tangenter. Besökarnas rörelser avslöjas, samtidigt som de får möjlighet att komponera sina egna ljudverk ensamma eller tillsammans. Neuenschwander öppnar även upp för direkt kommunikation i en annan interaktiv installation. Massor av urblåsta ägg fyllda med bokstäver inbjuder till ett Alfapet-liknande ordspel. I varje ägg ligger en bokstav, som först blir synlig när ägget hålls mot ljuset. Ord bildas genom att äggen läggs på rad, men budskapet är osynligt för nästa besökare om det inte avkodas, ägg för ägg, i lampans sken.

Rivane Neuenschwander synliggör i flera av sina verk delar av verkligheten som vanligtvis ingen lägger märke till. Hon lyfter på olika sätt fram dessa ”obetydliga” detaljer och får oss att uppmärksamma, och i förlängningen omvärdera, deras existens. Ett exempel är At a certain distance (Ex-Votos) / Från ett visst avstånd (Votivgåvor*), där Neuenschwander målat av existerande votivtavlor. I sina kopior har hon utelämnat det egentliga motivet (figurerna och texterna) och istället koncentrerat sig på bakgrunden, den arkitektoniska miljön. Hon gör något liknande i installationen Palatable Digressions / Välsmakande digressioner, när hon visar på ”dolda” linjer i Malmö Konsthalls arkitektur genom att förstärka dem. Neuenschwander har utgått ifrån ljusschaktets takfönster och byggt en diagonal i rummet av 56 plastskivor, vars luftmellanrum fyllts med kryddor i olika färger. Resultatet är en minimalistisk målning i tre dimensioner som följer arkitekturen och som inte enbart är visuell utan även appellerar till lukt- och smaksinnet.

Rivane Neuenschwander är född 1967 i Belo Horizonte, Brasilien, där hon bor och arbetar. Separatutställningar bl.a. på New Museum, New York (2010); South London Gallery, London (2008); Palais de Tokyo, Paris (2003); The Walker Arts Center, Minneapolis (2002) och Portikus, Frankfurt (2001). Grupputställningar/biennaler inkluderar Kunsthalle Wien (2010); 28:e São Paulobiennalen (2008); Museum of Modern Art, New York (2007) samt 51:a Venedigbiennalen (2005).

* Gåva till gudom, oftast som tack för bönhörelse, vanligt i den katolska kyrkan.