Richard Serra

 - 

Skulptören Richard Serra ställer allting på sin spets. Den över allt dominerande känslan inför hans skulpturer i varmvalsat stål är kombinationen av tyngd och risk. Tyngden av allt som håller oss tillbaka: auktoriteter, traditioner, plikter och samvete. Allt utmanar han genom att upphäva tyngdlagen, men aldrig helt utan risk. Frigörelsen kräver att man vågar gå mot strömmen och utsätta sig för risker. Serras skulpturer uppmanar oss därför till estetiska och moraliska, men även rent fysiska ställningstaganden.

Richard Serra föddes i San Fransisco 1939. Som fyraåring fick han vara med sin far vid sjösättningen av en stor tanker. Detta ögonblick av fruktan och samtidigt lättnad över människans enastående förmåga att utmana naturlagarna satte så djupa spår i honom att det kom att bli incitamentet till hans konstnärskap. Allt Richard Serra gör är offentligt. Det är i konfrontationen med staden, den urbana människan och, någon enstaka gång, med det vilda i landskapet, som hans konst får sin kraft och styrka.

Malmö Konsthall var den första institutionen att visa en stor separat utställning med Richard Serra. Utställningen bestod av två delar, för första gången sammanförda i Malmö Konsthall till en helhet. Här ingick skulpturer ur serien ”Props”, som verkligen är riskabla balansakter. Ett urval av Richard Serras grafik från åren 1972 – 1988 (stora litografier och serigrafier med oändlig svärta), visades tillsammans med sex, med Serras mått mätt, mindre skulpturer, varav några visades för allra första gången. Skulpturerna var ”handplockade” (35 ton stål!) efter konstnärensförslag.