fbpx
Ragna Bleys målningar svävar över golvet i konsthallens ljusa rum.

Ragna Bley & Inger Ekdahl

1.2–10.5 2020

Två kvinnliga målare från två generationer möts på Malmö Konsthall.

Ragna Bley (f. 1986) är en målare som experimenterar med form och material, text och språk, tid och rum. Hennes storskaliga målningar kännetecknas av organiska, föränderliga former – en typ av kollapsande geometri av rinnande grundformer som naggas i kanten och sprider sig. Färgen ger intryck av att ta sina egna vägar och flöda i alla riktningar. Måleriet pendlar mellan det föreställande och det ogripbara. Bleys konstnärskap är utpräglat experimentellt och omfattar även skulptur och performance där språket och texten är två viktiga komponenter.  

Utställningen omfattar flera verkserier varav tre har utförts speciellt för Malmö Konsthall. En procession av målningar går genom rummet, i utställningshallens båda riktningar, vilket ställer upp nya och annorlunda villkor för betraktande och upplevelse. Två nya måleriserier möts och visas här rygg mot rygg. I den tredje verkserien insisterar Ragna Bley på materialets ’autonomi’ – på att dess egna vilja och formbarhet skall få fritt spelrum. Fem dukar preparerade med både färgpigment och olika organiska födoämnen har monterats utomhus på konsthallens innergård. Här blir vädrets makter en del av en föränderlig och till största del okontrollerbar måleriprocess. Samtidigt relaterar detta lekfulla grepp till konstnärens sätt att arbeta med måleri i spänningsfältet mellan öppen process och kontrollerat arbete. Utställningen på Malmö Konsthall är Ragna Bleys första stora presentation i Sverige.

Inger Ekdahl  (1922–2014) var en av modernismens pionjärer i Sverige, och en av de första kvinnorna i landet att arbeta med nonfigurativ konst. Efter att konstnären gick bort 2014 har ett mindre antal presentationer i Malmö, Ystad och Stockholm ökat medvetenheten om hennes konstnärskap. Inger Ekdahl, född i Ystad och från 1977 bosatt och verksam i Malmö, kan för eftervärlden visa fram ett unikt måleri som konsekvent rymmer både systematiskt tänkande och starka, visuella kvaliteter. I presentationen har Malmö Konsthall samlat ett urval av Ekdahls verk, med start i det tidiga femtiotalet fram till hennes sista målning, som avslutade ett oeuvre som det fortfarande återstår för en stor publik att upptäcka.

Inger Ekdahl var en av Sveriges verkligen nydanande konstnärer, med vilken internationella influenser fördes till våra breddgrader. I efterkrigstidens Paris kom hon tidigt i kontakt med inflytelserika konstnärskretsar som experimenterade med färg, symmetri och geometriska former. Efter att inledningsvis koncentrerat sig på att utforska ett spontanistiskt måleri, kom hon alltmer att koncentrera sig på harmoniserande symmetrier, och repetitiva formers uttryck som hon kom att genomdriva till perfektion. Hennes senare måleri kallade Ekdahl själv för ”systematiska kompositioner”. Genom lek med ljus och geometri ger de upphov till såväl optiska tredimensionella effekter som förnimmelser av puls och rörelse.

Porträtt av konstnären Ragna Bley i gråbrun klänning mot beige bakgrund
Svartvitt porträtt av Inger Ekdahl