fbpx

Post Scriptum / Malmö

05.11 2011 – 08.01 2012

Några av KKV Grafiks (Konstnärernas Kollektiva Verkstad Grafik) medlemmar startade under hösten 2010 en ”bokgrupp”, för att låta sig inspireras och arbeta – tillsammans eller var för sig – med Artist’s Books. En helgkurs i bokbindning hölls under våren 2011. Det blev början till ett spännande arbete.


Jebah Baum
Ewa Berg
Lena Blohmé
Maria Björklund
Gerlinde Creutzburg
Emma Gunnarsson
Christel Hansson
Anna Larsson
Monica Lindell
Jeannette Lindstedt
Antje Nilsson
Mårten Nilsson
Vera Ohlsson
Carola Persson
Gert Petersson
Ben Thompson
Annika Zetterström

Ingår i Grrrafik 2011. Grrrafik 2011 är ett projekt som vill lyfta fram och förmedla den experimentlusta och rikedom, som finns i det grafiska uttrycket. Samarr. Grrrafik.