fbpx
Konstverk av byggnadsställning täckt av färgglada paraplyer.

Pascale Marthine Tayou

 - 

Pascale Marthine Tayou (1967, Kamerun) arbetar med skulpturer och storskaliga installationer både i det offentliga rummet och på konstinstitutioner. Hans verk är gjorda av återvunnet material, såsom trä, plast, metall, pappersbitar och glas. Tayou använder även målningar och filmer för att skapa sina komplexa installationer.

Utställningen Always All Ways. Omnes Viae Malmö Ducunt* på Malmö Konsthall tar upp en rad olika teman och publiken möter frågeställningar kring och aspekter av kulturmix, med särskilt fokus på miljön, den gemensamma grund som alla olika kulturer i världen vilar på och är beroende av.

Pascale Marthine Tayou har skapat nya verk direkt för Malmö Konsthall. Utställningens kärna utgörs av tio små husliknande konstruktioner, ett gytter av lusthus. Installationen Garden houses (Lusthus) påminner om en kåkstad byggd av fotografiska bilder och återvunnet material, där material från Tayous hemland Kamerun blandas med kommersiella förpackningar och avfallsprodukter som hör till den västerländska kulturen. Det visuella bruset och det använda materialet skapar en förvirrande, kaotisk upplevelse för betraktaren.

Filmerna i installationen har spelats in under Tayous resor både till Asien och till Afrika. Var och en av de 15 filmerna består av en mix av flera filmsekvenser på 10 sekunder som föreställer vatten och vattnets flöde. Oavsett om det är vatten från kanaler framställda av människan, vattenfall, pölar eller regn skänker filmerna den annars så kaotiska installationen en avslappnande atmosfär.

I utställningen använder sig Tayou av naturliga ljud, från till exempel fåglar och vatten, för att belysa hur människans rörelser och urbana strukturer påverkar vår miljö. I andra verk som Octopus (Bläckfisk) och Urban animals (Urbana djur) använder Tayou fabrikstillverkat material, vanligen hämtat från bensinmackar och byggnadsplatser, och omformar detta till djurliknande varelser. Verken Garden houses, Birds melody (Fåglars melodi), Octopus och Umbrella City (Paraplystaden) vittnar om Tayous intresse för produktion och naturresurser, och här ges installationerna en tydligare samhällskritisk prägel genom sin implicita kritik av överproduktion.

Always All Ways. Omnes Viae Malmö Ducunt återspeglar tydligt Tayous egen nomadiska tillvaro, flyttandet från land till land, och hur han samlar och presenterar intryck från sitt hemland Kamerun och de länder han passerat under sitt liv. Tayou pekar på olika nivåer i våra kulturer och våra kulturella identiteter, och överbrygger i sina verk kulturella klyftor och identitetsskillnader.

Pascale Marthine Tayou bor och arbetar i Gent, Belgien. Utställningen på Malmö Konsthall är hans första större installation i Nordeuropa och kommer till hösten att visas på MAC Lyon.

Utställningen har genomförts i samarbete med elever från Östra Grevie Folkhögskola, Sverige, och Sølyst Artist in Residence Center (SAIR), Jyderup, Danmark.

* Alltid alla vägar. Alla vägar bär till Malmö