fbpx
Ljusblå bild med texten bilder saknas.

Nietzsche Was A Man

 - 

Tre generationer iranska kvinnor bosatta i sju länder är representerade i Nietzsche Was A Man. Tidigare har iranska filmskapare med sina starka verk uppmärksammats av den internationella publiken. I takt med att videotekniken blivit allt mer tillgänglig och användandet av internet ökat har många konstnärer rört sig över medie-gränserna, därtill sporrade av möjligheten att sprida sina verk över hela världen och relevansen av digital konst i dagens samhälle och kultur. I den här utställningen visar nitton konstnärer upp sina perspektiv på frågor som dyker upp i en föränderlig värld av inbördes förhållanden, villfarelser och hierarkier. Dessa kvinnors röster hörs över hela världen genom deras utmanande verk som undersöker universella frågor som genuskommunikation, fördomar och föränderliga identiteter, våld och krig, och relationen mellan människor, djur, natur och miljö.

Den tyske 1800-talsfilosofen Friedrich Nietzsches till synes kvinnoföraktande åsikter har debatterats många gånger. Frances Nesbitt Oppels tolkning av hans aforismer föreslår att hans uttalanden var en ironisk taktik avsedd att avslöja de hierarkiska dualismerna i det västerländska tänkandet och språket, och för att ”få oss att ifrågasätta hur vi betraktar genuskonventioner” (Oppel, s. ix). Vanessa Lemm skriver: ”Han [Nietzsche] tror att det mänskliga livet inte kan skiljas från djurens liv eller från hela den organiska och oorganiska världen” (Lemm, s. 4). I engelskan används orden ”man” och ”mankind” ofta för att syfta på människosläktet i allmänhet. Utställningens titel understryker den rådande dualistisk-patriarkala världsåskådning som underordnar och exploaterar naturen och de som saknar makt, skiljer män från kvinnor och människor från djur.

Filmerna är indelade i sex teman: “Nature” (Natur), “Self” (Jaget), “Walls” (Murar), “Defiance” (Trots), “Violence” (Våld), och “Displacement” (Omflyttning). Även om verken kan tolkas på många sätt och grupperas annorlunda, har curator Alysse Stepanian försökt att urskilja gemensamma drag och samtidigt följa konstnärernas ursprungliga avsikter.

Deltagande konstnärer

Fereshteh Alamshah (Iran)
Morehshin Allahyari (USA)
Maneli Aygani (USA/Iran)
Neda Darzi (Iran)
Mozhgan Erfani (Frankrike)
Samira Eskandarfar (Iran)
Celia Eslamieh Shomal (Nederländerna)
Roxy Farhat (Sverige)
Tara Goudarzi (Iran)
Samira Hashemi (Iran/USA)
Haleh Jamali (Storbritanniern)
Gelare Khoshgozaran (USA)
Shahrzad Malekian (Iran)
Azadeh Nilchiani (Frankrike)
Raha Rastifard (Iran/Tyskland)
Farideh Shahsavarani (Iran/USA)
Alysse Stepanian (USA)
Parya Vatankhah (Frankrike)
Raheleh (Minoosh) Zomorodinia (USA)

Curator: Alysse Stepanian (USA) och Neda Darzi (Iran)

Transmediakonstnären, författaren, curatorn och djurrätts-förespråkaren Alysse Stepanian föddes i Iran och bor i södra Kalifornien. Hon har en M. A. i konstvetenskap och är socialt och politiskt engagerad i sitt arbete. Hennes filmer, installationer, målningar, fotografier, webbkonstverk, performanceverk och utställningar har visats vid mer än 250 tillfällen i 45 länder.

Multimediakonstnären Neda Darzi har startat Persbook Art. Hon bor och arbetar i Iran. Neda Darzi har haft åtta separatutställningar och medverkat i mer än 47 grupputställningar i bl.a. Iran, Turkiet, Spanien och Grekland.