fbpx
Bild av rör på konsthalstakets utsida

Nedko Solakov

 - 

“A High Level Public Art Project with a Catalogue” är ett nytt verk av den bulgariske konstnären Nedko Solakov, gjort speciellt för Malmö Konsthall. I sin installation leker Solakov på ett humoristiskt sätt med konsthallsbesökarens förväntningar. Verket finns inte i utställningshallen, där det brukar vara, utan utanför, på själva byggnaden och först kanske man inte ens lägger märke till det. Högt, ca 4,8 meter, ovanför marken vid stuprännorna ut mot Magistratsparken har Solakov tecknat små humoristiska historier med en svart tuschpenna. På denna höjd har han också placerat ut objekt funna i parken, vardagliga ting som glömts kvar på marken eller kastats bort. Dessa objekt tycks sakna värde, men Solakov ger dem en ny mening genom sina historier. Står man nedanför och ser upp är det omöjligt att läsa alla de handskrivna texter och teckningar som flödar fram ovanför stuprännan. Bokstäverna är helt enkelt för små. Konsthallsbesökaren måste för att uppleva verket dels vara tillräckligt nyfiken för att hitta det och dels använda sig av katalogen, i vilken det finns närbilder av samtliga berättelser. På så sätt mer eller mindre tvingar Solakov oss att skärpa våra sinnen och själva bli delaktiga. Nästan som om installationen först vore fullständig när betraktaren är på plats.

Solakovs konst bygger på kommunikation. Han vill tala, småprata med oss genom sina verk. Texterna han skriver är, som han uttrycker det: ”faktiskt historier som jag berättar för personer, för en person, även om jag inte i ögonblicket har ett speciellt ansikte framför mig.” Det är just detta personliga tilltal i hans underfundiga historier som fångar och fascinerar. Historier som, trots att de är fyllda av Solakovs egna fantasifulla kommentarer, rör vid något allmänmänskligt. De bär på en underliggande, ibland nästan bitsk, kritik mot våra förväntningar, önskningar och föreställningar. Han ifrågasätter med hjälp av det oväntade och det komiskt absurda invanda tankemönster och han gör det på ett sådant sätt att vi själva känner igen oss.

Nedko Solakov (f. 1957 i Tcherven Briag, Bulgarien; bosatt i Sofia) är utbildad i muralmåleri vid Konstakademin i Sofia, men började tidigt att föra in ett berättande element – det handskrivna ordet – i sina målningar. Idag arbetar han med installationer där t.ex. måleri, text, teckning, foto, och objekt kan ingå. Centralt i Solakovs verk är lekfullheten, ironin och användandet av berättandets magiska kraft. Ofta skapar han sina installationer direkt utifrån utställningsplatsen och dess arkitektur. Precis som det talade ordet försvinner hans verk efter utställningens slut; berättelserna tystnar, klingar ut, när väggarna på museet eller galleriet målas om inför kommande utställning. Solakov har sedan början av 90-talet medverkat i en rad utställningar världen över: Aperto ’93; Venedigbiennalen (48:e, 49:e, 50:e); den tredje och fjärde Istanbulbiennalen; São Paolo ’94; Manifesta 1 i Rotterdam; den andra och fjärde Gwangjubiennalen; den femte Lyonbiennalen och Sonsbeek 9 i Arnhem. Under den senaste tiden har han haft separatutställningar på Museu do Chiado i Lissabon; Stichting De Appel i Amsterdam; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía i Madrid och The Israel Museum i Jerusalem. Nedko Solakovs nya verk på Malmö Konsthall bygger på samma koncept som utställningsprojektet ”A High Level Show with a Catalogue” på Center for Contemporary Art Kitakyushu i Japan 2002, där han också tecknade sina historier högt upp, ca 4,5 meter från golvet.

Den första omfattande översikten av Nedko Solakovs verk, utställningen ”A 12 1/3 (and even more) Year Survey”, visas samtidigt på Rooseum Center for Contemporary Art 16/4 – 13/6 2004.