fbpx
Människor sitter i rad på bänken utanför konsthallens huvudentré.
Besökare utanför hallens huvudingång. Malmö Konsthall, 1979. Fotograf: Laszlo Bogardy

Max Walter Svanberg

20.6 – 19.8 1979

Dokumentation av utvecklingen in i den mångtydigt blommande och progressivt chockande imaginismen var en redovisning av konstnärens verksamhet under 55 år. De tidigaste verken var två kvinnotorsor, vilka Max Walter täljde i trä redan när han var 10 år gammal. Totalt visade utställningen ca 300 verk fram till 1970-talet. Vem som var upphovsman till begreppet imaginismen debatterades i pressen. Dra omedelbart in katalogen till den pågående utställningen av Max Walter Svanberg! Katalogen är vilseledande och ägnad att förringa vår betydelse i Imaginistgruppen krävde de fyra konstnärerna C O Hultén, Anders Österlin, Bertil Lundberg och Gösta Kriland en skrivelse till Malmö Konsthallsnämnd. Publiktillströmningen var stor vid öppnandet av Max Walter Svanbergs utställning. Författaren Lasse Söderberg hyllade konstnären med dikten Åtrån, publicerad i Arbetet 13.7 1979.

En skyltdocka klädd i fen färggrann, utsmyckad dräkt står på ett lågt podie i konsthallen.
En spännande inblick i Svanbergs konstnärsskap. Malmö Konsthall, 1979. Fotograf: Okänd

I förgunden samtalar två män varav en ser ut att sitta i rullstol. I bakgrunden syns fler människor.
Konstnären Bertil Gadö samtalade med och gratulerade konstnären själv. Malmö Konsthall, 1979. Fotograf: Laszlo Bogardy
Sommarklädda människor minglar i konsthallen.
Utställningen var välbesökt! Malmö Konsthall, 1979. Fotograf: Malmö Konsthall