fbpx
En abstrakt bild i rosa och brunt som föreställer en google-karta över området Smörkajen i Malmö.
Konstelever från Malmö latinskola och Bryggeriets gymnasium har jobbat med dåtidens och framtidens Malmö.

Malmö – minnen och framtida visioner

24.10–5.11 2023

Malmö har förändrats från en industristad till det moderna Malmö vi känner idag. Idag byggs flera nya områden som kommer att prägla Malmö i framtiden. Elever från Malmö latinskola och Bryggeriets gymnasium presenterar sina visioner för hur offentliga skulpturer i framtidens Malmö kunde se ut.

Under FN-dagen den 24 oktober besökte eleverna på Malmö latinskolas bild- och formprogram (årskurs 1) konsthallen för en workshop. De fick en guidad visning av Ingela Ihrmans utställning ”Frutti di Mare” och en kreativ workshop kopplad till utställningen och FN:s globala mål nummer 11: Hållbara städer och samhälle. Under workshopen fick eleverna skapa modeller av hur offentliga konstverk skulle kunna se ut i Malmös nya område Smörkajen år 2050.

Medan Malmö latinskolas elever blickade mot framtidens Malmö fick Bryggeriets bild- och formelever (årskurs 3) fokusera på Malmös historia och minnen. Också de fick jobba med skulpturförslag, men med fokus på det gamla, försvunna Malmö och skulpturer som aldrig fick en plats i stadsrummet. Verken presenteras nu i Studion i konsthallens verkstad.

Information

Utställningen visas i Studion som ligger i Malmö Konsthalls verkstad under perioden 24.10–5.11.