fbpx
Gallerihängning med en månfalld av verk och skulpturer ut konstmuseets samlingar.

Malmö Konstmuseum@Malmö Konsthall

 - 

Malmö Konstmuseum@Malmö Konsthall är ett unikt möte och speglar den mångfacetterade tillvaro vi lever i, en värld i ständig förändring med ökande globala samhälls- och miljöförändringar. De senaste decennierna har präglats av en omvälvande utveckling, där maktbalansen inom världspolitiken har förändrats och kommunikationsteknologin formligen exploderat.

Under dessa decennier har Malmö Konstmuseum byggt upp sin samling av framför allt nordisk samtidskonst. I utställningen ges möjlighet att uppleva delar av denna samling i dialog med verk ur Schyls donation. Båda samlingarna speglar de viktigaste internationella rörelserna och riktningarna inom samtidskonsten och den tid de skapats i.

Utställningen med verk från 1960-talet fram till idag har tre övergripande teman:
en värld i förändring, vardagens ritualer samt språk och kommunikation. När konstsamlingarna byggdes upp ritades Europas karta om. Berlinmuren föll och människor tvingades omvärdera den officiella historieskrivningen och möta en värld i förändring. De politiska spänningarna under och efter uppdelningen i öst och väst synliggjordes av många konstnärer. En värld i förändring leder till en vardag i förändring. Flera verk handlar om vardagens ritualer; de som människor växer in i, ärver och ibland motsätter sig. Nya ritualer uppstår när världen och människans livsvillkor ändras. Vårt sätt att hantera information är också under ständig förändring. I utställningen presenteras flera verk av konstnärer som utforskat språkets betydelse och våra olika sätt att kommunicera.

M-salen är en särskild del av utställningen. Här kan besökaren själv påverka vad som ska visas. Det finns över 500 verk från samlingarna att välja bland, från 1910-talet fram till idag. Utställningen i M-salen byggs på efterhand. I C-salen visas videoverk ur konstmuseets samling.

Medverkande konstnärer
Miroslaw Balka, Barton Lidicé Beneš, Joseph Beuys, Miriam Bäckström, Cecilie Dahl, Erik Dietman, Nathalie Djurberg, Ditte Ejlerskov, Marie-Louise Ekman, Andreas Eriksson, Elis Eriksson, Öyvind Fahlström, Gilbert & George, Felix Gmelin, Nan Goldin, Antony Gormley, Charlotte Gyllenhammar, Jens Haaning, Annika von Hausswolff, Ane Hjort Guttu, Leif Holmstrand, Olav Christopher Jenssen, Annica Karlsson-Rixon, Mike Kelley, Edward och Nancy Kienholz, Joseph Kosuth, Barbara Kruger, Via Lewandowsky, Axel Lieber, Ann Lislegaard, Richard Long, Kristina Matousch, Tova Mozard, Sirous Namazi, Claes Oldenburg, Jón Óskar, Ola Pehrson, Arnulf Rainer, Robert Rauschenberg, Ride1, Viktor Rosdahl, Andres Serrano, Cindy Sherman, Ann-Sofi Sidén, Vassil Simittchiev, Tove Storch, Johan Thurfjell, Rosemarie Trockel, August Walla, Andy Warhol, Dan Wolgers, Bill Woodrow m.fl.

Malmö Konstmuseum har en av Sveriges mest omfattande samlingar av främst nordisk konst, men även internationell konst, konsthantverk och konstindustriföremål från 1500-talet fram till idag. Samlingen, som består av cirka 40 000 verk, har byggts upp genom generösa donationer och inköp. Museet samlar aktivt på nordisk samtidskonst och lånar varje år ut en större mängd verk till utställningar på museer och konsthallar såväl i Sverige som utomlands. Malmö Konstmuseum drivs av Malmö stad med stöd av Region Skåne.

Inspirerad av Malmö Konsthalls internationella utställningsverksamhet skänkte Karin och Jules Schyl 1983 en mindre samling av internationella ”klassiker” samt medel för inköp av ”nyare gärna avantgardistisk konst av skilda riktningar”. Schyls donation speglar de viktigaste rörelserna och riktningarna i samtidskonsten från framför allt de senaste decennierna. Samlingen har vuxit snabbt och innehåller idag över hundra verk, där många internationellt kända konstnärer finns representerade. Verk ur samlingen är ofta utlånade till museer runt om i världen.