fbpx
Skärm med film av docka i tyg.

Malm 1

 - 

MALM 1 är en presentation av aktuell konst från vår egen del av världen. Vartannat år kommer Malmö Konsthall att göra en mönstring av samtidskonsten från båda sidor av Öresund. Konstnärer blir inbjudna för att presentera nya verk, så att vi också här hemma kan få en bredare inblick i den dynamiska och spännande konstscen som finns här precis omkring oss och som så många andra ute i världen talar om och visar fram. Utställningen har karaktären av en stafett, där konstnärerna från den senaste utställningen väljer ut var sin deltagare till nästa.

För att starta stafetten har vi fått hjälp av sex konstnärer som under de senaste åren har haft separatutställningar på Malmö Konsthall: Magnus Wallin, Lena Mattsson, Axel Lieber, Mads Gamdrup, Georg Oddner och Kirsten Ortwed. Dessa sex konstnärer har samtyckt till att välja ut två konstnärer var till utställningen. Nedan presenteras de 12 konstnärer som deltar i den första utgåvan av utställningen, som får titeln MALM 1 (Malm: Geologisk bildning, från vilket ett eller flera värdefulla grundämnen eller mineraler kan utvinnas).

Deltagande konstnärer i Malm 1:

ERIC ANDERSEN Född 1943 i Danmark. Bor och arbetar i Köpenhamn, Danmark.
Eric Andersens projekt bygger ofta på publikens deltagande, vilket ger besökarna en möjlighet att påverka konsten och att vara medskapande. Han är i sitt arbete intresserad av kopplingarna mellan konst, vetenskap och teknologi. Eric Andersen var på 60-talet en av pionjärerna inom media- och performancekonsten. 1962 var han med och grundade den europeiska fluxus-rörelsen och sedan dess har han ställt ut och gjort en rad projekt både nationellt och internationellt.

MARTIN ERIK ANDERSEN Född 1964 i Danmark. Bor och arbetar i Köpenhamn, Danmark. Martin Erik Andersen är utbildad på Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn och på El Fonuun-Gamila, Kairo, Egypten. Han arbetar närmast skulpturalt med installationer och undersöker området mellan kroppen och den arkitektur, som bildar platsen för installationen. Martin Erik Andersen hade nyligen en separatutställning på Galleri Susanne Ottesen i Köpenhamn och han är bland annat representerad på Statens Museum for Kunst samt på Arkens Museum for Moderne Kunst.

NATHALIE DJURBERG Född 1978 i Sverige. Bor och arbetar i Berlin, Tyskland.
Nathalie Djurberg utexaminerades från Konsthögskolan i Malmö 2002. Hennes råa och naivistiska animationer har de senaste åren visats internationellt, bland annat på Kunstverein Hannover i Tyskland, Galleri F15 i Norge och nu senast 2004 på den nordiska festivalen för samtidskonst, Momentum, i Norge. Nathalie Djurbergs filmer och hennes fantasivärld undersöker ofta människans mörkare sidor och bearbetar ämnen såsom sexualitet, våld och övergrepp. Ofta kan man finna kopplingar mellan Djurbergs värld och sagans eller fabelns.

KELD HELMER-PETERSEN Född 1920 i Danmark. Bor och arbetar i Köpenhamn, Danmark. Keld Helmer-Petersen är fotograf. Med boken ”122 Farvefotografier” som gavs ut 1948 blev han en av de första att introducera det konstnärliga fotografiet i Danmark och han har sedan 1955 både fotograferat och gjort film om arkitektur. Keld Helmer-Petersen har ställt ut runtom i världen och är bland annat representerad i MoMAs (Museum of Modern Art) samlingar i New York. 1990 hade han en retrospektiv utställning på Museet for Fotokunst i Odense, Danmark.

LISA JEANNIN Född 1972 i Sverige. Bor och arbetar i Antwerpen, Belgien.
Lisa Jeannin är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö. Jeannin skapar en egen, högst personlig, bildvärld i sin konst. Man anar att den klassiska sagan på olika sätt tjänar som inspiration till hennes arbeten, där stort allvar ofta blandas med humor. Lisa Jeannin har de senaste åren ställt ut olika projekt runtom i Sverige, bland annat på Galleri Ping Pong i Malmö, Galleri Index i Stockholm och på Dunkers Kulturhus i Helsingborg, men även i Tyskland och Holland.

JESPER JUST Född 1974 i Danmark. Bor och arbetar i Köpenhamn, Danmark.
Jesper Just är utbildad på Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn, där han gick ut 2003. Han arbetar framförallt med video och centrerar sin tematik runt den manliga, sociala rollen. Just är starkt inspirerad av film som medium, hans arbeten utnyttjar ett estetiskt, dramaturgiskt och berättartekniskt språk som liknar det som används i stora Hollywood-produktioner. Detta har betydelse för vår förståelse av hans videofilmer, som vi självklart kommer att tolka i ljuset av kända filmiska klichéer, samma klichéer som han medvetet försöker slå hål på. Den senaste tiden har han ställt ut flitigt runtom i världen, bland annat på den nordiska festivalen för samtidskonst, Momentum, i Norge, Midway Contemporary Art, S:t Paul i USA, Maze Gallery i Torino, Casino Luxembourg i Luxemburg samt SparwasserHQ i Berlin.

PETER LAND Född 1966 i Danmark. Bor och arbetar i Köpenhamn, Danmark.
Peter Land är utbildad på Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn samt på Goldsmiths College i London. Han har framförallt blivit känd för sina videoinstallationer, som på samma gång upplevs som tragiska och komiska. Land är särskilt intresserad av människors ständiga försök – ofta misslyckade – att uppträda kompetent, avslappnat och övertygande i socialt bestämda roller. Det absurda är påtagligt i hans verk och ofta uppstår en likhet med den sorgsenhet som omger en clown. Han arbetar även med teckning och skulptur. Peter Land har under en lång tid ställt ut internationellt och hade nyligen en separatutställning på Galleri Nicolai Wallner i Köpenhamn.

TOVA MOZARD Född 1978 i Sverige. Bor och arbetar i Los Angeles, USA.
Tova Mozard är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö och California Institute of Arts, UCLA, Los Angeles. Mozard arbetar främst med film och fotografi, ofta undersöker hon själva berättandets makt samt sambandet mellan verklighet och fiktion. Hon har de senaste åren ställt ut flitigt, både separat och i grupp.

JOHAN RÖING Född 1958 i Sverige. Bor och arbetar i Fuglie, Sverige.
Johan Röing är utbildad på Kunstakademie Düsseldorf. Han är skulptör och utgår från trä men arbetar även i andra material. Röing arbetar i en tydlig tradition, varigenom metoden befriar innehållet. Skulpturerna befinner sig i ett spänningsfält mellan då och nu, de förenar tillsynes oförenliga motsättningar. De senaste åren har han framför allt ställt ut i Tyskland, men även på Kulturhuset i Stockholm, på Skånes Konstförening i Malmö och nyligen i Hässleholms Kulturhus.

JOHN SKOOG Född 1985 i Sverige. Bor och arbetar i Kvidinge, Sverige.
John Skoog är filmare och fotograf. Han är utställningens yngste deltagare och MALM 1 blir hans första större presentation. Han har tidigare bland annat deltagit i Internationella konstfilmsfestivalen i Simrishamn och vunnit pris för sina filmer på Skånes filmfestival samt Trollhättans filmfestival. John Skoog fotograferade konstnärsporträtten till utställningen ”Konstföreningen Aura 75 år” på Krognoshuset i Lund tidigare i år.

ASTRID SVANGREN Född i Sverige 1972. Bor och arbetar i Berlin, Tyskland.
Astrid Svangren är utbildad på Malmö Konstskola Forum samt på Konsthögskolan i Malmö, där hon tog examen 1998. Hon arbetar med måleri och teckning. I sina arbeten skapar hon en flytande, gåtfull bildvärld som ständigt är i förvandling. Svangren målar på okonventionella material, ofta plexiglas, ibland på framsidan men lika ofta på baksidan av glaset. Materialvalet bidrar till ett särskilt perspektiv, som är beroende av besökarens position i rummet, det skapar en rumslighet med speciella ljusförhållanden. Astrid Svangren har den senaste tiden bland annat ställt ut på Galleri Lars Bohman i Stockholm, Ystads Konstmuseum samt i Tyskland och New York.

KIRSTINE VAABEN Född 1963 i Danmark. Bor och arbetar i Köpenhamn, Danmark.
Kirstine Vaaben är utbildad på Det Kongelige Danske Kunstakademi, på den grafiska skolan och bildhuggarskolan, där hon gick ut 1997. Vaaben arbetar med skulptur och teckning, hennes konst är oftast rumsligt orienterad och centrala teman är olika slags strukturer och mönster. Sedan 1993 har hon ställt ut runtom i Danmark samt i Sverige, bland annat på Århus Kunstbygning och på Krognoshuset i Lund. Tidigare i år hade hon även en presentation på DCA Gallery i New York.