fbpx
Installationsbild från utställningen. I förgrunden hänger guldfärgade metallkedjor ner från taket i en kvadratisk formation, i bakgrunden syns ett tiotal bauhausstolar i metall placerade framför en orange vägg.
Luca Frei. ”Från dag till dag”, installationsbild Malmö Konsthall, 2020. Foto: Helene Toresdotter

Luca Frei – Från dag till dag

6.6 – 30.8 2020

Luca Frei är född 1976 i Lugano, Schweiz, men bosatt och verksam i Malmö sedan 2000. ”Från dag till dag”, som är hans hittills största separatutställning, spänner över en tidsperiod på närmare tjugo år och rymmer många verk som aldrig tidigare visats i Sverige. I utställningen för Frei samman flera olika konstformer: design, hantverk, arkitektur, skulptur, grafisk formgivning och installation.

Skapar verk kring en historia

Luca Frei bygger ofta sina verk kring en historia – ett citat, en bok eller ett fotografi. Flera av verken i utställningen erbjuder referenser till poeter, musiker och andra inspiratörer. Formgivaren Marianne Brandt och konstnären, dansaren och koreografen Simone Forti är exempel på konstnärskap som lyfts fram. Ibland framträder kopplingar till Freis egen familjehistoria, som i verket ”Inheritance” där han förhåller sig till det fysiska och känslomässiga arvet efter sin far, eller i ”Gravesano” som porträtterar dirigenten och kompositören Hermann Scherchen, Luca Freis morfar. Känslan av inkluderande omfattar betraktaren: vissa verk bjuder in till interaktion genom lekfulla, performativa inslag. Besökare kan lämna ett meddelande med magnetiska bokstäver, vända på timglas eller arrangera om två verk, ”Sticks and Chains” och ”Gravesano Studio 1”. Tiden som tillbringas med verken står i fokus, tillsammans med relationen mellan den egna kroppen och arkitekturen.

Inspireras av modernism och bauhaus

Luca Freis arbete tar ofta sin utgångspunkt i modernismen. Det syns både i hans intresse för den funktionella och symboliska potentialen i former och objekt, och i lusten att lyfta fram individer ur modernismen genom att utforska deras formspråk. Bauhausrörelsens grundläggande idéer om att förena konst, skulptur, arkitektur och design kan ses som en inspirationskälla i Freis konstnärskap. Då rörelsen förra året firade hundra år med den stora utställningen ”Bauhaus Imaginista” medverkade Frei med flera verk. Ett av dem, ”Model for a Pedagogical Vehicle”, är med i utställningen.

Ett arkiv över en konstnärlig verksamhet

Verken i utställningen understöds av en rad asymmetriska arkitektoniska förändringar, formgivna av Frei, som subtilt dirigerar om Klas Anshelms strikt geometriska konsthallsarkitektur. ”Från dag till dag” försöker undgå att vara en kronologisk sammanställning och istället erbjuda ett fysiskt arkiv över en konstnärlig verksamhet. Genom att lägga verk till verk skapar utställningen ett sammanhang där Luca Freis eget konstnärskap och idévärld står i centrum.

Luca Freis tidigare separatutställningar inkluderar Kunsthaus Glarus; Bonner Kunstverein, Bonn; Museo Cantonale d’Arte, Lugano, och Lunds konsthall. Grupputställningar inkluderar bland andra Haus der Kulturen der Welt, Berlin; The National Museum of Modern Art, Kyoto; Centre Pompidou, Paris; Museum of Contemporary Art Antwerp, och Moderna Museet, Malmö/Stockholm.

I anslutning till utställningen framförs Luca Freis omarbetning av Simone Forti’s performance ”See Saw” (1960) av tre dansare (Nidia Martínez Barbieri, Khamlane Halsackda & Majula Drammeh) från gruppen Nya rörelsen. Performancen, som utmanar uppfattningen om vad som utgör dans, rörelse och komposition, visas två gånger: första gången på öppningsdagen den 6 juni klockan 14:30 och andra gången när utställningen stänger, den 30 augusti samma tid. Performancen tar cirka 15 minuter och utspelar sig huvudsakligen vid fönstret ut mot Magistratsparken, så att den kan ses även utifrån. Verket uppfördes för första gången i Luca Freis regi på Moderna Museet 2015.

Luca Frei står lutad mot en orange vägg med stora, mobila bokstäver på väggen. De kan flyttas på av besökarna, som kan skriva egna ord.
Luca Frei, 2020. Foto Helene Toresdotter
Installationsbild av Luca Freis utställning i konsthallen. Bilden är ljus och verken har glada färger så som orange, lila, rött och grönt.
Luca Frei, installationsbild Malmö Konsthall 2020. Foto Helene Toresdotter
Kvällsbild av ett av Luca Freis verk av lysrör tagen utifrån och in i konsthallen
Luca Frei. ”Från dag till dag”, installationsbild Malmö Konsthall, 2020.
Foton: Helene Toresdotter