fbpx
Arkitekturmodell av arkitekten Le Corbusier.
Monter med arkitektonisk modell från utställningen Le Corbusier, 1978. Fotograf okänd.

Le Corbusier

22.3 – 28.5 1978

Skärmar med foton, ritningar etc som behandlar arkitekten Le Corbusier.
Skisser, ritningar och bilder presenteras i konsthallens ljusschakt, Le Corbusier, 1978.
Fotograf okänd.
Skärmar med foton, ritningar etc som behandlar arkitekten Le Corbusier.
Skisser, ritningar och bilder presenteras i konsthallens ljusschakt, Le Corbusier, 1978. Fotograf okänd.