fbpx
En skejtare skejtar på en ramp i sommarvärme. Rampen är ett konstverk av Koo Jeong A.
Koo Jeong A, ”OooOoO” (beskuren bild), Parc des Ateliers, LUMA Arles, France. ©Victor Picon

Koo Jeong A

EHM [Event Horizon Malmö]
1.6–1.9 2024

Den koreanska konstnären Koo Jeong A:s verk ger intryck av att befinna sig i en ström av kontinuerlig transformation. Verkens föränderlighet understryks till exempel när en animerad stillbild vaknar till liv, när en doft uppstår för att upphöra lika plötsligt, eller när en ljusstråle färdas genom ett mörklagt rum. Koo Jeong A:s arbete med våra kollektiva upplevelser varierar i skala och utförs i skilda medier, såväl i det fysiska som det digitala rummet. Arkitekturen fungerar alltid som utgångspunkt och resonansbotten då till synes vardagliga händelser öppnar upp alternativa världar.

Sommarens utställning på Malmö Konsthall, EHM [Event Horizon Malmö], består av ”OooOoO Malmö” (2024): en skatepark helt konstruerad i trä. Utförd speciellt för Malmö Konsthalls karakteristiska utställningsrum kilar den fast sin stjärnformation mellan byggnadens bärande pelarfunktioner. Den fasta, formsäkra skulpturen genererar både rörelse och hastighet som spelar med och utmanar gravitationen. Verket ”OooOoO Malmö” kompletteras av ett urval av konstnärens teckningar utförda i gigantisk storlek direkt på Konsthallens väggar.

Koo Jeong A representerar i år Sydkorea på Venedigbiennalen (20.4–24.11 2024). Utställningen på Malmö Konsthall görs i nära samarbete med den Koreanska paviljongens båda curatorer: Jacob Fabricius, chef för Art Hub Copenhagen, och Seolhui Lee, curator Kunsthal Aarhus.

Om konstnären

Koo Jeong A införlivar intersubjektiva fenomen, digitala funktioner och imaginära element i skulptur, måleri, film, animation, ljud och doft för att omgestalta arkitektoniska utrymmen. Konstnärens platsspecifika omgestaltningar öppnar narrativa portaler där olika medier kombineras med naturliga element och leker med idén om samband.

Koo Jeong A:s verk ”OooOoO Malmö” stöds av Stiftelsen Lorens och Agnes Beijers fond för stadens förskönande, Kungl. Akademien för de fria konsterna, Hjalmar Wicanders fond och Malmö Stad. Skulpturen kommer att placeras i Malmös offentliga miljö efter sommarens visning på konsthallen i samarbete med Malmö Försköning- och Planteringsförening och Malmö in the making-projektet Layered. Tack till Bryggeriet i Malmö för hjälp med konstruktionen av skateparken. Varmt tack även till Skate Malmö och Malmö in the making: Power of Places.

Aktuell information

Utställningen pågår under perioden 1.6–1.9 2024

Svartvitt, överexponerad selfie av konstnären Koo Jeong A.
© Porträtt Koo Jeong A
Både grafisk och organiskt formad skateramp fotad snett uppifrån
Koo Jeong A, ”OooOoO”, Foto: Adrian de Weerdt.
En organiskt formad stor skateramp lyser svagt i en mörk mattbild.
Koo Jeong A, ”Resonance”, 2020.
Courtesy konstnären & PKM Gallery.