fbpx
Orange bild med texten "bilder saknas"

Josef Strau

 - 

På Malmö Konsthall visar Strau A DISSIDENCE COINCIDENCE BUT WHCTLJS, en installation som består av texter, lampor och andra föremål i en labyrintartad konstruktion av de storskaliga bokstäverna WHCTLJS. Bokstäverna, orden och texterna i installationen anspelar på fiktion, filosofi, teologi och inte minst Straus vardagsupplevelser. Texterna är avsiktligt fragmenterade, nästan oense eller motsägelsefulla, som om de vore skrivna av olika personer. Bokstäverna i titeln WHCTLJS ingår i en gåta. Den kan tolkas som en privat och existentiell gåta, som kanske kan lösas gåendes-läsandes genom Straus installation.

Josef Strau arbetar som konstnär och författare, men har också experimenterat med de sociala rollerna curator, musiker och gallerist. Strau använder sitt författarskap och sina berättelser som en ingående del av sina skulpturala och konceptuella verk. Texterna är ofta snabbt skrivna och oförutsägbara, ofta visade som affischer, på golvet eller införlivade på modifierade lampor och upphittade objekt, så att installationerna skapar ’berättande rum’.

Josef Strau (f. 1957 Wien, Österrike) bor och arbetar i Berlin. Strau allra senaste separatutställningar omfattar Galerie Buchholz, Köln (2007), Vilma Gold (2007), Stedelijk Museum, Amsterdam (2006), Greene Naftali, New York (2006). Strau har nyligen deltagit i Manifesta 7, Trento (2008). Josef Strau är grundare av Galerie Meerrettich (2002-2007).