fbpx
Klarblå bild med texten "bilder saknas"

Johanna Billing

 - 

Johanna Billing använder video för att porträttera samspel inom en grupp, individuell identitet och sociala strukturer, och fångar därigenom situationer av samhällsförändring. Hennes mångbottnade tolkningar av platser och omständigheter pendlar mellan dokumentär och fiktion, och smälter samman ett intresse för det verkliga och det improviserade med ett precist och minimalistiskt filmspråk. De ”loopade” videoinstallationerna är alltid iscensatta och bygger på rutiner, repetitioner och ritualer, och visar människor i koncentrerade situationer, där förändringar äger rum, ska just äga rum eller kunde äga rum. En speciell performativ aktivitet används ofta som ett medel för att tydligt uttrycka kamp – personlig, social och politisk. Billings filmer involverar ofta musik, som i hennes händer blir ett medium för utbyte, minne och återuppbyggande. I berättelserna blir deltagarnas reducerade och ibland stumma aktioner ofta nostalgiska och melankoliska genom att påminna betraktaren om en förlorad eller funnen kollektivism och det nutida samhällets maktstrukturer.

På Malmö Konsthall presenterar Billing följande filmer: Where she is at (2001), Magical World (2005), Magic & Loss (2005), Another Album (2006), This is how we walk on the moon (2007) och You don’t love me yet, dokumentationsarkiv på DVD (2002-2008). Förutom filmerna visar Billing fotografierna Make it happen – på turné (2000), Another Album (2005-2006) och Ropes (2005) för första gången.

Johanna Billing (f. 1973 Jönköping) bor och arbetar i Stockholm. Billings allra senaste separatutställningar inkluderar Collective Gallery, Edinburgh (2007), Hollybush Gardens, London (2007), Dundee Centre of Contemporary Art (2007), Museum für Gegenwartskunst, Basel (2007). Förra året deltog Billing i Documenta 12, Kassel (2007). Billing är grundare av skivbolaget Make it happen. En tioårs-Make it happen-födelsedagsperformance äger rum på Malmö Konsthall den 5 november 2008.

Malmö Konsthall har nöjet att till denna utställning kunna presentera en ny skiva med soundtracket till Billings senaste film ”This is How We Walk on the Moon”. 12” vinylskivan är producerad av Malmö Konsthall i samarbete med det tyska skivbolaget Apparent Extent och Mercer Union i Toronto.