fbpx

Jaume Plensa

30.05 1997 – 31.08 1997

”Inom skulpturen finns ingen fiktion. Det handlar inte om material, utan om känsla. det handlar inte om volym eller rum, utan om tid”, säger Jaume Plensa.

Vare sig han arbetar med järn eller transparent polyester eftersträvar han inte att kommunicera med betraktaren via materialens egenskaper eller formens skönhet. Hans syfte är att åstadkomma en känsla av oro, att få betraktaren till eftertanke.

De element Jaume Plensa använder sig av är aldrig enkla. Orden kräver engagemang och kunskap för att kunna identifiera de texter som figurerar på ytorna av en del av hans arbeten. Här möter vi de författare som ligger nära hans tankar: Baudelaire, Blake, Dante. Plensa skapar också spänning i sina skulpturer genom att spela på motsatser: tom/full, lätt/tung, kompakt/genomskinlig, varm/kall… och på begrepp som frånvaro, åtrå, omöjligheter…

Allt detta kräver tid, vilket är just vad konstnären begär av oss, för att hans verk ska kunna förmedla hans känsla. Som dock aldrig är enbart sensoriell, utan som sagts gestaltas genom ett spel mellan motsatser, en kamp mellan känsla och tanke.