fbpx
Svartvitt porträtt av person. Framför ansiktet hänger ett halvätet äpple.

Henrik Olesen

 - 

Henrik Olesen är en av Danmarks viktigaste samtidskonstnärer. Han har under de senaste 12 åren uppmärksammats internationellt, men trots det är utställningen på Malmö Konsthall Olesens första stora utställning i Norden.

Utställningen omfattar både nya och äldre verk. Henrik Olesen visar ett urval av sina verk från de senaste 15 åren i kombination med att han använder sig av Malmö Konsthalls arkitektur och gör platsspecifika interventioner. På det sättet ger utställningen publiken möjlighet att se på konstnärens utveckling och hans verk i relation till varandra, samtidigt som Olesen skapar en ny, stor installation i rummet.

Henrik Olesen ifrågasätter i sina konstverk maktförhållanden och vår historieskrivning. Han belyser och undersöker homosexualitet utifrån vardagens, mediernas och maktens politiska konsekvenser. Både nutida och historiskt material, från så olika fackområden som arkitektur, juridik, ekonomi (geografisk och demografisk fördelning av kapital), naturvetenskap och konsthistoria, används som utgångspunkt för denna undersökning. Olesen för in den homosexuella kroppen i rum och interiörer från det sena 1800- och det tidiga 1900-talet, för att göra oss uppmärksamma på det allmänna förtrycket och undertryckandet av homosexualitet genom historien. Han utforskar, bryter och gör även upp med de heterosexuella strukturer, som genom historien har hållit samhället i ett järngrepp.