fbpx
Färglada skulpturer av naken man och kvinna står på podier i konsthallens ljusschakt.

Hans-Peter Feldman

 - 

Hans-Peter Feldmann är född 1941 i Tyskland och bor och arbetar i Düsseldorf. Han har producerat en mycket stor mängd verk under de senaste fyrtio åren. Feldmann har vunnit ett brett erkännande för sitt konceptuella sätt att använda böcker, fotografi, funna bilder och annat material.

Feldmann medverkade 1975 i samlingsutställningen Ögon-Blickar/New Media I på Malmö Konsthall, där ett blygsamt urval av konstnärens små handgjorda böcker presenterades. Denna typ av böcker, som senare har kommit att ses som konstnärens signum, hade titlarna Bild eller Bilder . Sedan dess har 35 år förflutit och det är en stor glädje att återigen få presentera Hans-Peter Feldmann på Malmö Konsthall, denna gång med ett urval av fotografier, målningar, skulpturer och installationer.

Det är omöjligt att greppa den mängd bilder som Feldmann samlat ur tidskrifter och böcker, och med sin egen rastlöst flackande kamera. Boken är det format som skänker struktur och ordning åt Feldmanns kortlek med blandade bilder av kvinnoknän, skor, stolar, obäddade sängar, cyklar, porträtt, osv. Feldmann inser bildens och konstens problematiska natur i en kultur som ständigt bombarderas av bilder. Feldmann förkastar varken massproducerade eller amatörtagna fotografier, tvärtom tar han dem till sig som om de vore hans egna och tillskriver dem samma värde. Genom att inkludera och acceptera bilder av vardagliga föremål, monument, situationer och händelser och placera dessa i serier så neutraliserar Feldmann bilderna. Samtidigt sammanför han dem och skapar spänningar genom deras likheter och olikheter.

I Hans-Peter Feldmanns verk Schattenspiel (Skuggspel) från 2002 placerar han funna leksaker, souvenirer och prydnadsföremål på långsamt roterande plattformar. Enkla lampor projicerar deras skuggor i en cyklisk karusell mot väggen bakom. Skuggfigurerna vävs in och ut ur varandra, smälter in i varandra i ständigt skiftande kombinationer och skapar en magisk skuggvärld. Feldmann försöker inte dölja de funna föremålen, de roterande skivorna, elsladdarna eller lamporna, utan istället, precis som i konstnärens böcker, använder han enkla knep, visar upp det han hittat och skänker de funna föremålen nytt liv.

Katalogen Another Book är en samproduktion med de europeiska konstinstitutionerna Parasol unit (London) och Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid). De tre Feldmann-utställningarna i Malmö, London och Madrid är inte vandringsutställningar, utan boken utgör navet, den sammanhållande länken, liksom i många av Feldmanns andra projekt och verk.